Salmo 84 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 84:1-12

Salmo 8484:0 Salmo 84 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang instrumento nga “gittith.” Ang awit sa mga anak ni Kora.

Ang Handom sa Pag-adto sa Templo sa Dios

1Ginoo nga Makagagahom, pagkatahom sa imong templo.

2Gusto ko gayod nga moadto didto!

Gimingaw ako sa pagsulod sa imong templo, O Ginoo.

Ang tibuok kong pagkatawo magaawit sa kalipay kanimo, O buhi nga Dios.

3Bisan ang mga maya ug mga sayaw may mga salag duol sa halaran, diin gibutang nila ang ilang mga piso.

O Ginoo nga Makagagahom, akong Hari ug Dios,

4bulahan ang mga tawo nga nagapuyo sa imong templo.

Kanunay silang nagaawit ug mga pagdayeg kanimo.

5Bulahan ang mga tawo nga nakaangkon ug kusog gikan kanimo, ug nangandoy gayod nga mobisita sa imong templo.

6Samtang nagaagi sila sa Mamalang Kapatagan,84:6 Mamalang Kapatagan: o, Kapatagan nga may Mga Kahoy nga Balsam; o, Kapatagan nga may Panaghilak. gibati nila nga daw may mga tuboran didto,

nga daw sa giulanan kini ug naglim-aw.

7Nagkakusgan pa gayod sila samtang naglakaw sila, hangtod nga ang matag usa kanila motungha didto sa atubangan sa Dios sa Zion.84:7 Zion: mao usab ang Jerusalem.

8Ginoong Dios nga Makagagahom, Dios ni Jacob, pamatia ang akong pag-ampo!

9Panalangini, O Dios, ang among tigpanalipod84:9 tigpanalipod: sa literal, taming. nga mao ang among hari nga imong gipili.

10Ang usa ka adlaw diha sa imong templo mas maayo pa kaysa 1,000 ka adlaw didto sa ubang dapit.

Palabihon ko pa nga magtindog sa pultahan sa templo sa akong Dios, kaysa mopuyo sa balay sa mga daotan.

11Kay ikaw, Ginoong Dios, sama sa adlaw nga nagahatag ug kahayag, ug sa taming nga nagapanalipod.

Nagahatag ka ug panalangin ug kadungganan.

Wala kay gihikaw nga maayong butang sa mga tawo nga nagakinabuhi nga maligdong.

12O Ginoo nga Makagagahom, bulahan ang nagasalig kanimo.