Salmo 82 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 82:1-8

Salmo 8282:0 Salmo 82 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni Asaf.

Gibadlong sa Dios ang mga Pangulo

1Gipangulohan sa Dios ang panagtigom sa mga pangulo;82:1 mga pangulo: Mahimong mga pangulo nga makagagahom, o mga dios sa mga nasod, o langitnong mga binuhat.

ug gihukman niya sila.

2Miingon siya, “Hangtod kanus-a kamo mohukom nga dili matarong?

Hangtod kanus-a kamo modapig sa mga daotan?

3Hatagi ninyo ug hustisya ang mga timawa ug mga ilo.

Labani ninyo ang katungod sa mga kabos ug mga dinaog-daog.

4Luwasa ang mga kabos ug timawa gikan sa gahom sa mga tawong daotan.

5Wala silay nahibaloan.

Dili sila makasabot.

Daw nagakinabuhi sila sa kangitngit, ug walay kalig-onan ang ilang kinabuhi.82:5 walay kalig-onan ang ilang kinabuhi: sa literal, nagatay-og ang tanang pundasyon sa kalibotan.

6Nakaingon na ako kaninyo, ‘Mga dios kamo;

tanan kamo mga anak sa Labing Halangdong Dios.

7Apan mamatay gihapon kamo isip nga tawo.

Matapos ang inyong kinabuhi sama sa tanang mga pangulo.’ ”

8Sige na, O Dios, hukmi ang tanang mga katawhan sa kalibotan, kay imo sila.