Ang Pulong Sa Dios

Salmo 8:1-9

Salmo 88:0 Salmo 8 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang “gittith.” Ang “gittith” posible nga usa ka instrumento o paagi sa pag-awit. Awit kini ni David.

Ang Pagkagamhanan sa Dios Makita sa Tibuok nga Kalibotan

1Ginoo nga among Agalon,

ang imong pagkagamhanan makita sa tibuok kalibotan!

Ginadayeg ang imong gahom dinhi sa yuta hangtod sa kalangitan.8:1 Ginadayeg… kalangitan: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto.

2Gitudloan mo ang gagmayng mga bata sa pagdayeg kanimo,

aron maulawan ang imong mga kaaway nga buot manimalos.

3Kon motan-aw ako sa langit nga imong gihimo,

ug makita ko ang bulan ug ang mga bitoon nga imong gibutang sa ilang nahimutangan,

4makapangutana ako sa akong kaugalingon,

“Unsa ba ang tawo nga gitagaan mo man gayod siya ug bili?

Tawo man lang siya, nganong ginakabalak-an mo man gayod siya?”

5Gihimo nimo siyang ubos lang sa mga anghel,8:5 mga anghel: o, Dios.

apan imo siyang gipasidunggan nga daw hari.

6Gihimo mo siyang tigdumala sa imong mga binuhat;

imong gipadumalahan kaniya ang tanang mga butang,

7apil na niini ang tanang mga mananap:

ang nagalakaw,

8ang nagalupad, ug ang nagapuyo sa tubig.

9Ginoo nga among Agalon,

ang imong pagkagamhanan makita sa tibuok kalibotan!