Ang Pulong Sa Dios

Salmo 75:1-10

Salmo 7575:0 Salmo 75 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awita kini sa tono sa awit nga “Ayaw Laglaga.” Ang awit ni Asaf.

Ang Dios mao ang Maghuhukom

1O Dios, mapasalamaton kami kanimo.

Mapasalamaton kami kay duol ikaw kanamo.

Gimantala sa mga tawo ang imong katingalahang mga buhat.

2Miingon ikaw,

“May gitakda ako nga panahon sa paghukom,

ug matarong ang akong paghukom.

3Kon matay-og ang kalibotan ug mokurog sa kahadlok ang mga lumulupyo niini, ako ang nagapalig-on sa mga pundasyon niini.

4Miingon ako sa mga mapasigarbohon nga dili na sila magpasigarbo,

ug sa mga daotan nga dili na nila ipasigarbo ang ilang katakos.

5Miingon ako kanila nga hunongon na nila ang ilang pagkamapahitas-on.”

6Husto ang giingon sa Dios, kay ang pasidungog wala magagikan bisan asa,75:6 bisan asa: sa literal, sa sidlakan o sa kasadpan o sa kamingawan.

7kondili sa Dios lamang.

Siya ang nagahukom;

ipaubos niya ang uban ug ang uban pasidunggan.

8Kay nagakupot ang Ginoo ug kopa nga puno sa bag-ong bino nga labihan kaisog timaan sa iyang kasuko.

Ibubo niya kini, ug imnon sa tanang daotang tawo sa kalibotan hangtod ang kataposang tulo niini.

9Apan dili ako moundang sa pagsugilon mahitungod sa Dios ni Jacob,

ug awitan ko siya ug mga pagdayeg.

10Kuhaan niya75:10 niya: sa Hebreo, ko. ug katakos ang mga daotan,

apan dugangan niya ang katakos sa mga matarong.