Salmo 72 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 72:1-20

Salmo 7272:0 Salmo 72 Ang ulohan sa Hebreo: Sulat ni Solomon.

Pag-ampo alang sa Hari

1O Dios, tudloi ang hari sa imong pamaagi sa paghukom ug pagkamatarong,

2aron hukman niya diha sa pagkamatarong ang imong katawhan, labi na ang mga kabos.

3Hinaut pa nga ang mga bukid ug mga bungtod mohatag ug panalangin sa imong katawhan samtang nagakinabuhi sila nga matarong.

4Hinaut pa nga labanan ug tabangan sa hari ang mga kabos,

ug laglagon niya ang mga nangdaog-daog kanila.

5Hinaut pa nga magpadayon ang iyang paghari72:5 magpadayon ang iyang paghari: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, tahoron nila. hangtod sa kahangtoran pinaagi sa iyang mga kaliwat, samtang may adlaw ug may bulan pa.

6Hinaut pa nga mahisama siya sa ulan nga nagahatag ug tubig sa kalibotan.

7Sa panahon sa iyang paghari, hinaut nga molambo ang katarong,

ug molungtad ang mauswagon nga kahimtang sa mga tawo hangtod sa kahangtoran.

8Hinaut pa nga maghari siya gikan sa usa ka dagat hangtod sa pikas dagat,72:8 gikan… dagat: Tingali ang buot ipasabot, gikan sa Patay nga Dagat hangtod sa Dagat sa Mediteraneo.

ug gikan sa Suba sa Eufrates hangtod sa kinatumyan sa yuta sa Israel.72:8 hangtod… sa Israel: Mao ang disyerto sa Sinai. Ang Hebreo niini mahimo usab nga hubaron nga, hangtod sa kataposan sa kalibotan.

9Hinaut pa nga ang iyang mga kaaway nga nagapuyo sa kamingawan moyukbo kaniya ug magpailalom sa iyang gahom.

10Hinaut pa nga ang mga hari sa Tarshish, sa mga isla, sa Sheba, ug sa Seba mohatag kaniya ug mga gasa sa pagpaila nga nagapasakop sila kaniya.

11Hinaut pa nga ang tanang hari magpasakop kaniya ug ang tanang kanasoran moalagad kaniya.

12Kay gitabangan niya ang mga pinasagdang mga kabos ug timawa nga nangayo ug tabang kaniya.

13Nalooy siya sa mga timawa ug mga kabos,

ug gitabangan niya sila.

14Giluwas niya sila gikan sa mga nangdaog-daog ug nanghasi kanila,

kay ang ilang mga kinabuhi bililhon kaniya.

15Hinaut nga hatagan ug taas nga kinabuhi ang hari!

Hinaut pa nga hatagan siya ug bulawan gikan sa Sheba.

Hinaut nga iampo siya sa kanunay nga panalanginan siya sa Dios.

16Hinaut pa nga modaghan ang mga abot sa yuta, bisan sa kinatumyan sa mga bukid.

Hinaut pa nga mahimo kining sama kamabungahon sa bukid sa Lebanon.

Hinaut pa nga modaghan ang mga lumulupyo sa mga lungsod sama sa mga sagbot sa mga kaumahan.

17Hinaut pa nga dili malimtan ang ngalan sa hari hangtod sa kahangtoran samtang may adlaw pa.

Hinaut pa nga pinaagi kaniya panalanginan ang tanang kanasoran,

ug ang kanasoran moisip kaniya nga bulahan.

18Dalaygon ang Ginoong Dios, ang Dios sa Israel, nga mao lang gayod ang nagahimo sa katingalahang mga butang.

19Dalaygon ang iyang pagkagamhanan sa walay kataposan.

Hinaut pa nga makita sa mga tawo sa tibuok kalibotan ang iyang pagkagamhanan.

Amen! Amen!

20Mao kini ang kataposan sa mga pag-ampo ni David nga anak ni Jesse.