Salmo 71 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 71:1-24

Salmo 71

Isugilon ang Gihimo sa Dios Hangtod sa Kahangtoran

1Kanimo, Ginoo, nagadangop ako.

Ayaw itugot nga maulawan ako.

2Tabangi ako ug luwasa tungod kay ikaw matarong.

Pamatia ako ug luwasa.

3Sama ka sa salipdanan nga bato alang kanako;

kanimo ako kanunay modangop.

Nagsugo ka nga luwason ako, kay ikaw ang akong salipdanan nga bato ug lig-ong tagoanan.

4O Dios ko, luwasa ako gikan sa kamot sa daotan ug bangis nga mga tawo.

5Kay ikaw ang akong paglaom, Ginoong Dios.

Sukad sa bata pa ako, misalig na ako kanimo.

6Sukad sa akong pagkatawo misalig ako kanimo ug gipanalipdan mo ako.71:6 gipanalipdan mo ako: Mao kini sa Septuagint, apan sa Hebreo dili kini klaro.

Dayegon ko ikaw sa walay kataposan.

7Nahimong panig-ingnan ang akong kinabuhi sa kadaghanan,

tungod kay ikaw ang akong lig-ong tigpanalipod.

8Dayegon ko kanunay ang imong pagkagamhanan.

9Ayaw ako isalikway kon ako tigulang na.

Ayaw ako pasagdi kon ako maluya na.

10Kay ang akong mga kaaway nagtigom ug nagsabot mahitungod kanako;

buot nila akong patyon.

11Miingon sila, “Gipasagdan na siya sa Dios,

busa gukdon nato siya ug dakpon kay wala nay motabang kaniya.”

12O Dios ko, ayaw pagpahilayo kanako;

tabangi dayon ako.

13Hinaut pa nga ang mga nagbutang-butang kanako maulawan ug malaglag.

Hinaut pa nga ang buot modagmal kanako maulawan ug biay-biayon.

14Apan ako, O Dios, molaom kanunay kanimo,

ug mosamot pa gayod ang akong pagdayeg kanimo.

15Isugilon ko kanunay ang matarong mong mga binuhatan sa pagluwas sa imong katawhan,

bisan kon dili ko kini matugkad.

16Moadto ako sa imong templo, Ginoong Dios, ug modayeg kanimo tungod sa imong gamhanang mga buhat.

Imantala ko ang imo lamang nga pagkamatarong.

17O Dios, sukad sa bata pa ako, gitudloan mo na ako mahitungod sa imong katingalahang mga gipangbuhat,

ug hangtod karon gisugilon ko kini.

18Ug kon tigulang na ako ug ubanon, ayaw ako pasagdi, O Dios,

hangtod nga ikasugilon ko ang imong gahom ug kusog sa umaabot nga mga henerasyon.

19Ang imong pagkamatarong, O Dios, dili matugkad.

Katingalahan ang imong mga gipangbuhat; wala gayoy sama kanimo.

20Bisan gipatagamtam mo ako ug daghang mga pag-antos,

hatagan mo gihapon ako ug bag-ong kinabuhi;

mahisama ako sa patay nga buhion mo pag-usab.

21Himuon mo akong mas labaw pang dungganon,

ug lipayon mo ako pag-usab.

22O Dios ko, tungod sa imong pagkamatinumanon dayegon ko ikaw pinaagi sa pagtukar sa harpa.

Awitan ko ikaw ug mga pagdayeg nga dinuyogan sa harpa, O Balaan nga Dios sa Israel.

23Mosinggit ako sa kalipay samtang nagaawit ako ug mga pagdayeg kanimo tungod kay giluwas mo ako.

24Isugilon ko kanunay ang imong pagkamatarong,

kay ang mga tawong buot modagmal kanako naulawan.