Salmo 70 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 70:1-5

Salmo 7070:0 Salmo 70 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Ang awit ni David nga giawit panahon sa paghalad sa halad sa paghinumdom sa Ginoo.

Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios

(Salmo 40:13-17)

1Ginoong Dios, luwasa ako!

Tabangi dayon ako.

2Hinaut unta nga ang mga nagatinguha sa pagpatay kanako maulawan ug mataranta.

Hinaut unta nga ang mga nagahandom sa akong kalaglagan mangikyas ug maulawan.

3Hinaut unta nga ang mga nagabiaybiay kanako matingala pag-ayo kay naulawan sila.

4Apan hinaut nga ang tanang nagadangop kanimo maglipay gayod tungod kanimo.

Hinaut nga ang mga nangandoy sa kaluwasan nga gikan kanimo moingon kanunay, “Dalaygon ang Dios!”

5Apan ako kabos ug timawa.

Duol dayon kanako, O Dios!

Ikaw ang akong magtatabang ug manluluwas.

Ginoo, tabangi dayon ako.