Salmo 64 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 64:1-10

Salmo 6464:0 Salmo 64 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Ang Silot sa mga Daotan

1O Dios, pamatia ang akong reklamo.

Tipigi ang akong kinabuhi tungod kay gihulga ako sa akong mga kaaway.

2Panalipdi ako batok sa mga plano sa pundok sa mga daotan.

3Hait silag sinultihan, sama kini sa espada ug pana.

4Abtik silang mosulti ug mga bakak ngadto sa mga tawong matarong,

ug dili sila mahadlok mohimo niini.

5Nagdinasigay sila sa paghimo sa ilang daotang mga plano.

Ug nagplano kon asa nila ibutang ang ilang mga lit-ag.

Miingon sila, “Walay makakita niini.”

6Nagplano silag daotan ug miingon,

“Maayo kaayo ang atong plano!”

Dili gayod matugkad ang hunahuna ug kasingkasing sa tawo!

7Apan panaon sila sa Dios,

ug kalit lang silang masamdan.

8Laglagon sila sa Dios tungod sa ilang gipanulti.

Ang tanang makakita kanila magpanglingo.

9Unya mangahadlok ang tanang mga tawo.

Pamalandongan nila ang gipanghimo sa Dios,

ug isulti nila kini.

10Maglipay ug modayeg sa Ginoo ang tanang mga matarong tungod sa iyang gihimo,

ug modangop sila kaniya.