Salmo 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 6:1-10

Salmo 66:0 Salmo 6 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang mga instrumento nga may walo ka kuwerdas. Awit kini ni David.

Pag-ampo alang sa Panabang sa Dios

1Ginoo, ayaw akog siloti diha sa imong kasuko.

2Kaloy-i ako ug ayoha, kay labihan na ako kaluya.

3Nahasol na ako pag-ayo, Ginoo.

Kanus-a pa ba nimo ako ayohon?

4Hatagi akog pagtagad, Ginoo, ug luwasa ako.

Tungod sa imong gugma kanako, luwasa intawon ako gikan sa kamatayon.

5Kay kon mamatay ako dili na ako makahinumdom pa kanimo;

dili na ako makadayeg kanimo didto sa dapit sa mga patay.

6Naluya na ako sa labihang pag-agulo.

Matag gabii basa ang akong unlan sa luha.

7Nanghubag ang akong mga mata sa paghinilak

tungod sa gihimo sa akong mga kaaway.

8Palayo kamo kanako, kamong nagahimo ug daotan,

kay gidungog sa Ginoo ang akong pagbakho.

9Nadungog niya ang akong pagpangayo ug tabang.

Ug tubagon niya ang akong pag-ampo.

10Maulawan ug mahadlok gayod ang tanan kong mga kaaway.

Ug dali-dali silang magpahilayo tungod sa kaulaw.