Salmo 59 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 59:1-17

Salmo 5959:0 Salmo 59 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awita kini sa tono sa awit nga “Ayaw Laglaga.” Ang awit ni David human magpadala si Saulo ug mga tawo nga mobantay sa balay ni David aron patyon siya.

Ang Pag-ampo Batok sa mga Daotan

1O Dios, luwasa ako gikan sa akong mga kaaway;

panalipdi ako sa mga nakigbatok kanako.

2Luwasa ako gikan sa mga tawong daotan ug sa mga mamumuno.

3Ginoo, tan-awa! Nagaatang sila aron sa pagpatay kanako bisan wala ako makasala kanila.

4-5Wala akoy nahimong sala, apan andam sila sa pag-ataki kanako.

Sige na, Ginoong Dios nga Makagagahom, Dios sa Israel,

siloti ang mga katawhan nga wala motuo kanimo.

Ayaw kaloy-i ang mga maluibon.

6Mamalik sila inigkagabii nga daw sa mga iro nga magngulob nga maglibot-libot sa siyudad.

7Pamatia ang ilang gipanulti;

mga masakit nga mga pulong ang nagagawas sa ilang baba, sama kini kasakit sa igo sa espada.

Nagaingon pa sila, “Walay makadungog kanato.”

8Apan ikaw, Ginoo, kataw-an mo sila nga wala motuo kanimo.

Biay-biayon mo silang tanan.

9O Dios, ikaw ang akong kusog;

magahulat ako kanimo kay ikaw ang akong dalangpanan.

10Ikaw ang Dios nga nagahigugma kanako. Mag-una ka kanako ug ipakita mo ang kapildihan sa akong mga kaaway.

11Apan ayaw sila patya diha-diha

kay basin ug malimtan sa akong mga katawhan kon giunsa mo pagsilot ang imong mga kaaway.

O Ginoo nga among tigpanalipod,

ipahisalaag ug laglaga ang akong mga kaaway pinaagi sa imong gahom.

12Nagpakasala sila pinaagi sa ilang gipanulti.

Hinaut nga malit-agan sila sa ilang pagkamapahitas-on,

kay nagpakadaotan sila ug namakak.

13Sa imong kasuko, laglaga sila hangtod nga mangawala sila sa hingpit.

Unya masayran sa mga tawo nga ikaw, O Dios, nagahari sa Israel ug sa tibuok kalibotan.59:13 tibuok kalibotan: sa literal, kinatumyan sa kalibotan.

14Sa gabii, mamalik ang akong mga kaaway nga daw mga iro nga magngulob nga maglibot-libot sa siyudad.

15Sama sila sa iro nga nagalibot-libot sa pagpangita ug pagkaon, ug magngulob kon dili mabusog.

16Apan mag-awit ako mahitungod sa imong gahom.

Kada buntag magaawit ako nga malipayon sa pagdayeg sa imong gugma.

Tungod kay ikaw ang akong dalangpanan,

ang nagapanalipod kanako sa panahon sa kalisod.

17O Dios, ikaw ang akong kusog;

magaawit ako ug mga pagdayeg kanimo

kay ikaw ang akong dalangpanan, ang Dios nga nagahigugma kanako.