Salmo 58 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 58:1-11

Salmo 5858:0 Salmo 58 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awita kini sa tono sa awit nga “Ayaw Laglaga.” Awit kini ni David.

Malaglag ang mga Daotan

1Kamong mga pangulo, matarong ba ug makiangayon ang inyong paghukom sa mga tawo?

2Dili! Kay ang inyong gihunahuna mao lang ang paghimo ug daotan.

Nanghasi kamo sa inyong mga dapit.

3Ang mga daotan daan nang daotan ug bakakon sukad pa sa ilang pagkatawo.

4-5Malala sila sama sa mga bitin.

Sama sila sa kobra nga dili mamati sa honi sa hanas nga salamangkiro.

6O Ginoong Dios, ibtig mga ngipon ug bangkil ang akong mga kaaway nga daw mga liyon.

7Mawala unta sila nga daw tubig nga mihubas.

Ug kon mamana sila, dili unta sila makaigo.

8Mahisama unta sila sa hilàhilà nga nagakatunaw samtang nagakamang,58:8 hilàhilà nga nagakatunaw samtang nagakamang: Mao kini ang tinuohan sa mga Hebreo.

o sa bata nga gipanganak nga patay, nga wala gayod makakita ug kahayag.

9Dalia ang paglaglag kanila, bata man o tigulang, mas dali pa kaysa pag-init sa kolon nga gitak-ang sa kalayo.

10Malipay ang mga matarong kon makita nila nga gipanimaslan na sa Dios ang mga daotan, ug nagabanaw na ang ilang dugo.

11Unya moingon ang mga tawo,

“Tinuod gayod nga may ganti alang sa mga matarong,

ug may Dios nga mohukom sa kalibotan.”