Salmo 56 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 56:1-13

Salmo 5656:0 Salmo 56 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awita kini sa tono sa awit nga “Ang Salampati sa mga Terebinto sa Halayong Dapit.” Ang awit ni David human siya madakpi sa mga Filistihanon sa Gat.

Pag-ampo sa Pagsalig sa Dios

1Kaloy-i intawon ako, O Dios,

kay gisulong ako sa akong mga kaaway.

Kanunay nila akong ginalutos.

2Kanunay kong gisulong sa akong mga kaaway.

Daghan ang nakig-away kanako, Labing Halangdong Dios.56:2 Daghan… Labing Halangdong Dios: o, Daghan sila nga mapasigarbohon nga nakig-away kanako.

3Kon bation akog kahadlok, mosalig ako kanimo.

4Mosalig ako kanimo, O Dios,

ug dayegon ko ikaw tungod sa imong saad.

Dili ako mahadlok bisan unsa ang himoon sa tawo batok kanako, tungod kay nagasalig ako kanimo.

5Kanunayng tuison sa akong mga kaaway ang akong isulti.

Kanunay silang nagaplano sa pagpasakit kanako.

6Magtigom sila sa tago. Bantayan nila ang tanan kong mga lihok,

ug maghulat ug higayon sa pagpatay kanako.

7Siloti sila sa ilang pagkadaotan, O Dios.

Sa imong kasuko, laglaga kanang mga tawhana.

8Nasayod ka sa akong mga kagul-anan.

Gitiman-an mo ang mga higayon nga ako naghilak.

Dili ba gilista mo man kini sa imong libro?

9Inigtawag ko kanimo, O Dios,

moatras ang akong mga kaaway.

Nasayod ako niini tungod kay ikaw, O Dios, dapig kanako.

10Ginoong Dios,

dayegon ko ikaw tungod sa imong saad.

11Dili ako mahadlok kay nagasalig ako kanimo.

Walay mahimo ang tawo batok kanako.

12Tumanon ko, O Dios, ang akong saad kanimo.

Ihalad ko ang akong halad sa pagpasalamat kanimo.

13Kay giluwas mo ako gikan sa kamatayon,

ug wala mo itugot nga mapildi ako.

Busa magkinabuhi ako diha kanimo, O Dios,

diha sa imong kahayag nga nagahatag ug kinabuhi.