Salmo 53 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 53:1-6

Salmo 5353:0 Salmo 53 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang instrumento nga “mahalat.” Ang “maskil” ni David.

Ang Pagkadaotan sa mga Tawo

(Salmo 14)

1Nagaingon ang mga buang-buang sa ilang kaugalingon, “Walay Dios!”

Daotan silang tanan ug ngil-ad ang ilang ginahimo.

Walay bisan usa kanila nga nagahimo ug maayo.

2Didto sa langit nagatan-aw ang Dios sa mga tawo aron pagsusi kon aduna bay nakasabot sa kamatuoran ug nagadangop kaniya.

3Ang tanan mibiya sa Dios ug nahimong daotan.

Wala gayoy naghimo ug maayo bisan usa.

4Wala ba makahibalo kining daotang mga tawo sa ilang ginahimo? Siyempre nakahibalo!

Nanginabuhi sila pinaagi sa pagpangilkil sa akong mga katawhan,

ug wala sila nagaampo sa Dios.

5Apan mangalisang sila.

Bation nila ang kahadlok nga wala pa gayod nila sukad masinati,

tungod kay katagon sa Dios ang ilang kabukogan.

Pakaulawan ninyo sila,

tungod kay gisalikway sila sa Dios.

6Hinaut nga moabot na gikan sa Zion ang moluwas sa Israel.

Unsa kaha ka malipayon ang mga Israelinhon, ang katawhan sa Dios,

kon pauswagon sila sa Dios pag-usab!