Salmo 51 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 51:1-19

Salmo 5151:0 Salmo 51 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David human siya adtoi ni Propeta Natan tungod sa iyang pagpakighilawas kang Batsheba.

Pangayo ug Pasaylo sa Dios

1Kaloy-i intawon ako, O Dios, sumala sa imong gugma.

Papasa ang akong mga sala sumala sa imong dakong kalooy kanako.

2Hugasi ako sa akong pagkadaotan;

hinloi ako sa akong mga sala.

3Kay nasayod ako sa akong mga kasaypanan ug giangkon ko ang akong mga sala.

4Kanimo lang gayod ako nakasala.

Gihimo ko ang mga butang nga giisip mong daotan.

Busa husto ka sa imong pagsentensya kanako.

Makatarunganon ka sa imong paghukom kanako.

5Daotan ako ug makasasala sukad pa sa gipanamkon ako.

6Ang matinud-anon nga kasingkasing mao ang imong gusto;

tudloi ako mahitungod sa kaalam.

7Hinloi ako sa akong mga sala aron mahinloan ako;

hugasi ako aron mahimo akong putli.51:7 hugasi ako… mahimo akong putli: sa literal, hinloi ako pinaagi sa isopo aron mas moputi pa ako kay sa snow.

8Ipabati kanako ang kalipay ug kasadya;

bisan pa kon gidugmok mo ang akong kabukogan malipay gihapon ako.

9Kuhaa ang akong mga sala;

papasa ang tanan kong kadaotan.

10Himoang hinlo ang akong kasingkasing, O Dios,

ug hatagi ako pag-usab ug matinud-anong espiritu.

11Ayaw ako aboga gikan sa imong presensya,

ug ayaw kuhaa ang imong balaang Espiritu gikan kanako.

12Ibalik kanako ang kalipay nga gibati ko sa dihang giluwas mo ako.

Ug hatagi akog matinumanong espiritu.

13Unya tudloan ko ang mga makasasala sa imong mga pamaagi

ug mobalik sila kanimo.

14Luwasa ako sa kamatayon,51:14 Luwasa ako sa kamatayon: o, Tabangi ako nga dili makapatay. O Dios nga akong manluluwas,

ug isinggit ko sa makusog ang imong pagluwas.51:14 pagluwas: o, pagkamatarong.

15Ginoo, tabangi ako sa pagsulti ug mga pagdayeg kanimo,

ug dayegon ko ikaw.

16Dili mo ikalipay ang mga halad,

bisan pa ug mohalad ako kanimo ug halad nga sinunog, dili ka malipay niini.

17Ang halad nga makahatag ug kalipay kanimo, O Dios, mao ang kinabuhi nga mapainubsanon ug mahinulsulon sa iyang mga sala.

Kining matanga sa halad dili mo isalikway.

18O Dios, panalangini ang Jerusalem51:18 Jerusalem: Sa Hebreo makita usab ang pulong nga Zion, nga mao ang laing ngalan sa Jerusalem. sumala sa imong kaayo.

Tukora pag-usab ang mga paril niini.

19Unya malipay ka sa hustong mga halad, apil na ang mga halad nga sinunog.

Ug unya, maghalad ang katawhan ug mga toriyong baka diha sa imong halaran.