Salmo 48 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 48:1-14

Salmo 4848:0 Salmo 48 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit sa mga anak ni Kora.

Zion, ang Siyudad sa Dios

1-2Gamhanan ang Ginoo nga atong Dios,

ug takos gayod nga dayegon diha sa iyang siyudad nga anaa sa iyang balaang bukid.

Matahom ang kahabog niini ug nagahatag kini ug kalipay sa tibuok kalibotan.

Kining balaan nga Bukid sa Zion mao ang siyudad sa Gamhanan nga Hari.

3Anaa ang Dios sa lig-on nga bahin sa Jerusalem ug gipakita niya nga siya kasaligan nga tigpanalipod.

4Nagtigom ang mga hari aron sa pagsulong sa Jerusalem,

5apan pagkakita nila niini, nahingangha sila;

nahadlok sila ug nanagan.

6Nangurog sila sa kahadlok daw sa babayeng nagbati.

7Gilaglag sila sa Dios48:7 sa Dios: sa Hebreo, mo. sama sa mga barko sa Tarshish nga gikuso-kuso sa hangin nga gikan sa sidlakan.

8Nadungog namo ang gipanghimo sa Dios kaniadto,

ug karon nakita na gayod namo kini sa siyudad sa among Dios, ang Ginoo nga Makagagahom.

Lig-onon niya kining siyudara hangtod sa kahangtoran.

9O Dios, namalandong kami sa imong gugma sulod sa imong templo.

10Bantogan ka ug gidayeg sa mga tawo sa tibuok kalibotan,48:10 tibuok kalibotan: sa literal, kinatumyan sa kalibotan.

tungod kay nagmadaogon ka pinaagi sa imong gahom.48:10 nagmadaogon ka pinaagi sa imong gahom: o, matarong ang imong paggahom.

11Hinaut nga maglipay ang mga lumulupyo sa Zion48:11 lumulupyo sa Zion: sa literal, Bukid sa Zion. Zion ang tawag usahay sa Jerusalem. ug ang mga lumulupyo sa ubang mga lungsod sa Juda,

tungod sa imong matarong nga paghukom.

12Mga Israelinhon, libota ninyo ang Zion48:12 libota ninyo ang Zion: Tingali ang katuyoan niini mao nga makita nila nga wala maunsa ang Zion bisan pag gisulong kini. ug ihapa ang mga tore niini.

13Tan-awa ninyo pag-ayo ang mga paril ug ang lig-ong bahin niini nga siyudad,

aron masultihan ninyo ang sunod nga mga henerasyon

14nga ingon niana ang Dios nga atong gialagaran.

Dios siya sa walay kataposan.

Siya ang magagiya kanato hangtod sa kahangtoran.