Salmo 45 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 45:1-17

Salmo 4545:0 Salmo 45 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Ang “maskil” sa mga anak ni Kora. Awit kini sa kasal. Awita kini sa tono sa awit nga “Mga Liryo.”

Ang Kasal sa Hari

1Ang akong hunahuna napuno sa matahom nga mga pulong

samtang ginasulti ko ang akong balak alang sa hari.

Nahisama ako sa usa ka hanas nga manunulat.

2Mahal nga Hari, ikaw ang labing ambongan sa tanan,

ug nagsulti ka sa mga pulong nga makaayo sa uban,

busa gipanalanginan ka kanunay sa Dios.

3Itakin ang imong espada, maisog nga hari;

gamhanan ka ug halangdon.

4Sa imong pagkahalangdon, sulong nga madaogon tungod ug alang sa kamatuoran, sa mga dinaog-daog, ug sa katarungan.

Pinaagi sa imong gahom makahimo ka ug katingalahang mga buhat.

5Pataopi sa imong hait nga mga pana ang mga kasingkasing sa imong mga kaaway.

Magpailalom ang mga nasod kanimo.

6Ang imong gingharian, O Dios,45:6 gingharian, O Dios: o, gingharian nga gikan sa Dios. wala gayoy kataposan,

ug matarong ang imong pagdumala sa imong gingharian.

7Nahigugma ka sa katarong, apan nasilag ka sa kadaotan.

Busa gipili ka sa Dios, nga imong Dios,

ug gihatagan ka ug kalipay nga labaw kaysa gihatag niya sa imong mga kauban.

8Ang imong bisti humot sa mira, aloe, ug kasia.

Lingawon ka sa honi sa mga instrumento sa imong palasyo nga may mahalong mga dekorasyon.45:8 mahalong mga dekorasyon: sa literal, dekorasyon nga hinimo gikan sa bangkil sa elepante.

9Pipila sa imong halangdong mga babaye mga anak sa mga hari.

Sa imong tuo anaa nagatindog ang imong mahimong rayna nga nagsul-ob ug alahas nga lunsayng bulawan gikan sa Ofir.

10Pangasaw-onon sa hari, pamatia ang akong isulti:

Kalimti ang imong mga katagilungsod ug mga paryente,

11kay nabihag ang hari sa imong katahom.

Tahora siya kay imo siyang agalon.

12Ang mga lumulupyo sa Tyre apil na ang mga labing adunahan magadala ug mga gasa kanimo aron hatagan mo sila ug maayong pagtagad.

13Pagkatahom sa prinsesa sa palasyo.

Ang iyang bisti binordahan ug bulawan.

14Sinul-oban sa iyang matahom nga bisti, dad-on siya ngadto sa hari.

Ug ang mga dalaga nga iyang mga abay magsunod kaniya.

15Dako kaayo ang ilang kalipay samtang nagasulod sila sa palasyo sa hari.

16Mahal nga Hari, ang imong kaliwat nga mga lalaki mahimo usab nga mga hari sama sa ilang mga katigulangan.

Himuon mo silang mga pangulo sa tibuok kalibotan.

17Ang tanang henerasyon mahinumdom kanimo.

Busa dayegon ka sa kanasoran hangtod sa kahangtoran.