Ang Pulong Sa Dios

Salmo 43:1-5

Salmo 43

Usa ka Pag-ampo alang sa Panahon sa Kagubot

1Pamatud-i, O Dios, nga wala akoy sala,

ug labani ako batok sa dili diosnong mga nasod.

Luwasa ako gikan sa limbongan ug daotang mga tawo.

2Ikaw ang Dios nga nagapanalipod kanako.

Nganong gisalikway mo man ako?

Nganong kinahanglan pa man nga magsubo ako tungod sa pagpangdaog-daog kanako sa mga kaaway?

3Lamdagi ako ug tudloi sa imong kamatuoran,

ug dad-a ako pagbalik sa imong templo43:3 templo: sa literal, puloy-anan. didto sa balaang bungtod.

4Unya moadto ako sa imong halaran, O Dios,

ikaw nga nagahatag kanako ug kalipay.

Magadayeg ako kanimo pinaagi sa pagtukar sa harpa, O Dios ko.

5Nganong maguol man ako ug mabalaka pag-ayo?

Mosalig ako kanimo, ug dayegon ko ikaw pag-usab, ikaw nga akong Manluluwas ug Dios.