Salmo 41 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 41:1-13

Salmo 4141:0 Salmo 41 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Ang Pag-ampo sa Tawo nga Nagasakit

1Bulahan ang tawo nga manggihunahunaon sa mga kabos.

Tabangan siya sa Ginoo sa panahon sa kalisod.

2Panalipdan siya sa Ginoo ug tipigan ang iyang kinabuhi.

Himuon siya sa Ginoo nga bulahan sa yuta sa Israel;

dili siya itugyan ngadto sa iyang mga kaaway.

3Tabangan siya sa Ginoo kon siya magsakit;

ayohon niya siya sa iyang sakit ug ibalik ang iyang kahimsog.

4Miingon ako, “Ginoo, kaloy-i ako.

Ayoha ako, kay nakasala ako kanimo.”

5Nagasulti ug daotan ang akong mga kaaway mahitungod kanako.

Miingon sila, “Kanus-a pa kaha siya mamatay aron malimtan na siya?”

6Nagapakaaron-ingnon sila nga mobisita kanako,

apan nagatigom diay sila ug daotang mga estorya mahitungod kanako;

ug paggawas nila ipanabi nila kini sa uban.

7Ang tanang nasuko kanako naghunghongay mahitungod kanako,

ug naghunahuna sila ug daotan batok kanako.

8Miingon sila, “Grabe na ang iyang sakit, ug dili na gayod siya maayo pa.”

9Bisan ang suod kong higala nga gisaligan ko pag-ayo ug nakigsalo kanako sa pagkaon nagluib kanako.

10Apan kaloy-i ako, Ginoo;

ayoha ako aron makabalos ako sa akong mga kaaway.

11Unya mahibaloan ko nga ikaw nalipay kanako kon dili nimo itugot nga makadaog batok kanako ang akong mga kaaway.

12Tungod kay wala akoy gihimo nga daotan,

gitabangan mo ako ug giubanan sa walay kataposan.

13Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sa walay kataposan. Amen! Amen!41:13 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.