Salmo 33 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 33:1-22

Salmo 33

Ang Awit sa Pagdayeg

1Kamong mga nagkinabuhing matarong,

pagmaya kamo tungod sa gihimo sa Ginoo kaninyo!

Angay gayod ninyo siya nga dayegon!

2Dayega ninyo ang Ginoo inubanan sa tugtog sa harpa.

Tukari ninyo ang Ginoo ginamit ang uban pang mga instrumento nga may mga kuwerdas.

3Awiti ninyo siya ug bag-ong awit;

gamita ang inyong kahanas sa pagtukar ug panghugyaw kamo sa kalipay.

4Kay ang pulong sa Ginoo tinuod,

ug kasaligan ang tanan niyang gihimo.

5Gihigugma sa Ginoo ang katarong ug hustisya.33:5 hustisya: sa Hebreo, shaphat. Ang buot ipasabot niini nga pulong, maghimo ug maayo sa mga kabos ug timawa.

Makita sa tibuok kalibotan ang iyang gugma.

6Pinaagi sa pulong sa Ginoo, nahimo ang kalangitan:

ang adlaw, ang bulan, ug ang mga bitoon.

7Gitigom niya ang tubig sa dagat nga daw gisulod kini sa usa ka dakong pundohanan.

8Ang tanang mga tawo sa kalibotan angay nga motahod sa Ginoo.

9Kay sa pagsulti niya, nabuhat ang kalibotan.

Nagmando siya ug nahimo ang tanan.

10Babagan sa Ginoo ang mga plano sa mga nasod.

Dili niya itugot nga magmalampuson ang ilang mga katuyoan.

11Apan ang iyang mga plano magpadayon sa walay kataposan;

ang iyang mga katuyoan magpabilin hangtod sa kahangtoran.

12Bulahan ang nasod nga ang ilang Dios mao ang Ginoo.

Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo nga mahimong iya.

13Gikan sa langit, nagadungaw ang Ginoo,

ug makita niya ang tanang mga tawo.

14Gikan sa iyang gipuy-an ginatan-aw niya ang tanang nagapuyo sa kalibotan.

15Siya ang naghatag sa hunahuna sa tanang mga tawo,

ug nahibaloan niya ang tanan nilang ginahimo.

16Ang usa ka hari dili magmadaogon sa gira tungod lang sa kadaghan sa iyang mga sundalo.

Ang usa ka sundalo dili makalingkawas sa gira tungod lang sa iyang pagkakusgan.

17Ang mga kabayo dili kasigurohan nga makapadaog sa gira.

Ang ilang pagkakusgan dili makaluwas.

18Nagabantay ang Ginoo sa mga nagatahod kaniya,

ug sa mga nagasalig sa iyang gugma.

19Siya ang nagaluwas kanila gikan sa kamatayon ug nagatipig sa ilang mga kinabuhi sa panahon sa tinggutom.

20Nagalaom kita sa Ginoo.

Siya ang motabang ug manalipod kanato.33:20 manalipod kanato: sa literal, among taming.

21Nagalipay kita tungod kaniya kay nagasalig kita kaniya nga balaang Dios.33:21 kaniya nga balaang Dios: sa literal, sa iyang balaang ngalan.

22Ginoo, hinaut nga ang imong gugma magpabilin kanamo kay nagasalig kami kanimo.