Ang Pulong Sa Dios

Salmo 3:1-8

Salmo 33:0 Salmo 3 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni David sa dihang nagpahilayo siya gikan sa iyang anak nga si Absalom.

Pag-ampo sa Panahon sa Kalisdanan

1Ginoo, kadaghan sa akong kaaway;

kadaghan sa nakigbatok kanako!

2Nagaingon pa sila nga dili kuno nimo ako luwason.

3Apan ang tinuod, ikaw ang taming nga nagapanalipod kanako.

Gihatagan mo ako ug kadaogan batok sa akong mga kaaway, ug gilig-on mo ako.

4Sa dihang nagpakitabang ako kanimo, Ginoo, imo akong gitubag didto sa imong balaang3:4 balaang: o, piniling. bungtod.

5Tungod kay gibantayan mo ako, makatulog ako ug makamata nga malinawon.

6Bisan pag linibong mga kaaway ang maglibot kanako, dili ako mahadlok.

7Sige na Ginoo nga akong Dios, luwasa ako!

Kaniadto imong gipakaulawan ang tanan kong mga kaaway;

imong gikuha ang ilang katakos sa paghulga kanako.

8Ikaw, Ginoo, ang nagaluwas ug nagapanalangin sa imong mga katawhan.