Ang Pulong Sa Dios

Salmo 29:1-11

Salmo 2929:0 Salmo 29 Ang ulohan sa Hebreo: Awit ni David.

Ang Gamhanang Tingog sa Ginoo

1Dayega ninyo ang Ginoo,

kamo nga mga anak sa gamhanang Dios.29:1 kamo nga mga anak sa gamhanang Dios: o, kamo nga langitnon nga mga binuhat.

Dayega ninyo ang iyang gahom ug kusog.

2Dayega ninyo ang iyang pagkagamhanan.

Simbaha ninyo siya sa dihang ipadayag niya ang iyang balaang presensya.

3Nagadahunog ang tingog sa Ginoo, ang gamhanang Dios,

ug madunggan kini diha sa kadagatan.

4Ang iyang tingog gamhanan ug halangdon.

5Makabali kini sa mga kahoyng sedro sa Lebanon.

6Tay-ogon sa Ginoo ang mga bukid sa Lebanon ug ang bukid sa Hermon,29:6 Hermon: sa Hebreo, Sirion.

ug mahisama kini sa nati nga baka nga nagalukso-lukso.

7Ang tingog sa Ginoo makapakilat ug

8makapatay-og sa kamingawan,

bisan pa ang kamingawan sa Kadesh.

9Ang tingog sa Ginoo makapaanak sa mananap nga usa29:9 makapaanak sa mananap nga usa: o, mopauyog sa mga kahoyng terebinto (tugas).

ug makapataktak sa mga dahon sa kahoy.

Ug sa iyang templo nagasinggit ang tanan, “Gamhanan ang Dios!”

10Ang Ginoo ang nagamando sa mga baha.

Nagamando siya ingon nga hari sa walay kataposan.

11Gilig-on sa Ginoo ang iyang katawhan

ug gihatagan ug maayong kahimtang.