Salmo 21 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 21:1-13

Salmo 2121:0 Salmo 21 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Pagdayeg Tungod sa Pagdaog

1Nagakalipay ang imong pinili nga hari, Ginoo,

tungod kay gihatagan mo siya ug kusog.

Labihan ang iyang kalipay tungod kay gipadaog mo siya.

2Gihatag mo kaniya ang iyang gipangandoy;

wala mo ihikaw ang iyang gipangayo.

3Gidawat mo siya ug gipanalanginan.

Gikoronahan mo siya ug lunsayng bulawan.

4Mihangyo siya kanimo nga dugangan pa ang iyang kinabuhi,

ug gihatagan mo siya ug taas gayod nga kinabuhi.21:4 taas gayod nga kinabuhi: o, kinabuhi nga walay kataposan.

5Tungod sa kadaogan nga imong gihatag kaniya nahimo siyang bantogan ug labihan ka dungganon.

6Gihatagan mo siya ug mga panalangin nga magapadayon hangtod sa kahangtoran.

Gilipay mo gayod siya tungod sa imong presensya,

7kay nagasalig siya kanimo, Ginoo, nga Labing Halangdong Dios.

Ug tungod sa imong paghigugma kaniya dili siya matarog.

8Ang imong gahom mao ang magpildi sa tanan mong mga kaaway.

9Kon magpakita ka na laglagon mo sila,

ug mahisama sila sa nagadilaab nga hurnohan.

Sa imong kasuko ipalamoy mo sila sa kalayo.

10Pamatyon mo ang tanan nilang mga kaliwat,

ug wala gayoy mahibilin kanila.

11Nagaplano silag daotan batok kanimo,

apan dili gayod sila magmalampuson.

12Kay mangikyas sila inigkakita nila nga gibinat mo ang imong pana ug gipunting kanila.

13Dalaygon ka, Ginoo, tungod sa imong kusog.

Magaawit kami ug mga pagdayeg tungod sa imong gahom.