Ang Pulong Sa Dios

Salmo 2:1-12

Salmo 2

Ang Hari nga Pinili sa Dios

1Nganong nagaplano man ug daotan ang mga nasod nga dili man kini molampos?

2Ang ilang mga hari ug mga pangulo nagtigom ug nangandam sa pagpakiggira sa Ginoo ug sa hari nga iyang pinili.

3Nagaingon sila, “Dili kita magpailalom o magpasakop kanila.”

4Apan ang ilang mga plano gikataw-an ug gibiaybiay lang sa Ginoo nga nagalingkod sa iyang trono didto sa langit.

5Sa iyang kapungot, gipasidan-an niya sila ug nangahadlok sila.

6Miingon siya, “Gipahimutang ko na sa Zion,2:6 Zion: mao usab ang Jerusalem. nga akong balaang2:6 balaang: o, piniling. bungtod, ang hari nga akong pinili.”

7Miingon ang hari nga pinili sa Dios:

“Ipadayag ko ang giingon kanako sa Ginoo nga, ‘Ikaw ang akong anak,

ug niining adlawa nga nahimo kang hari, ako nahimong imong amahan.

8Pangayo kanako,

ug ihatag ko kanimo ang mga nasod sa tibuok kalibotan aron imong panag-iyahon.

9Imo silang gamhan,

ug wala gayod kanilay makasupak sa imong pagdumala.

Mahisama sila sa kolon nga imong dugmokon.’ ”

10Busa, kamong mga hari ug mga pangulo sa kalibotan, sabta ninyo kining mga pulonga,

ug pamatia ninyo ang mga pasidaan batok kaninyo.

11Alagari ninyo ang Ginoo nga may pagtahod

ug paglipay kamo diha kaniya.

12Tahora ninyo ang hari nga iyang pinili,

kay kon dili, masuko siya, ug diha-diha laglagon kamo niya.

Bulahan kadtong mga tawo nga nagadangop sa Ginoo.