Salmo 19 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 19:1-14

Salmo 1919:0 Salmo 19 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Ang Pagkagamhanan sa Dios

1Ang kalangitan nagapadayag sa gahom sa Dios

ug nagapakita sa iyang gipanghimo.

2Ang matag adlaw ug matag gabii daw sa nagasugilon sa gahom sa Dios.

3Walay pulong o tingog nga madungog gikan kanila,

4apan ang ilang mensahe makaabot bisan asang bahin sa kalibotan;

milukop kini sa tanang dapit.

Naghimo ang Dios sa kalangitan ug puloy-anan alang sa adlaw.

5Ug gikan didto mogawas ang adlaw kon buntag,

sama sa pamanhonon nga malipayon human siya gikasal,

o sama sa usa ka magdudula nga andam nang modagan sa lumba.

6Mosidlak kini sa sidlakan ug mosalop sa kasadpan.

Ug walay makatago gikan sa iyang kainit.

Ang Kasugoan sa Ginoo

7Ang kasugoan sa Ginoo hingpit.

Nagapadasig kini sa atong kinabuhi.

Ang mga katudloanan sa Ginoo kasaligan

ug nagahatag ug kaalam sa mga walay alamag.

8Ang mga tulumanon sa Ginoo husto ug nagahatag ug kalipay.

Ang mga sugo sa Ginoo klaro ug nagalamdag sa hunahuna sa tawo.

9Ang pagtahod sa Ginoo maayo,

ug angay kining himuon sa walay kataposan.

Ang paghukom sa Ginoo husto ug matarong.

10Mas maayo pa kining tinguhaon kaysa lunsayng bulawan;

ug mas tam-is pa kaysa puro nga dugos.

11Nagahatag usab kini, Ginoo, ug pahimangno kanako nga imong sulugoon.

Ug kon tumanon ko kini daghang kaayohan ang akong madawat.

12Usahay dili mahibaloan sa tawo nga nakasala siya.

Busa, Ginoo, hinloi ako sa mga sala nga wala ko mahibaloi!

13Tabangi usab ako nga dili makahimo sa mga sala nga tinuyo

ug ayaw itugot nga maulipon ako niini,

aron walay ikasaway sa akong pagkinabuhi

ug malikay ako sa daghang matang sa pagpakasala.

14Hinaut pa nga ang mogawas nga mga pulong sa akong baba

ug ang akong mga gipanghunahuna makalipay kanimo, Ginoo, nga akong salipdanan nga bato ug manluluwas.