Ang Pulong Sa Dios

Salmo 17:1-15

Salmo 1717:0 Salmo 17 Ang ulohan sa Hebreo: Ang pag-ampo ni David.

Ang Pag-ampo sa Tawo nga Matarong

1Ginoo, pamatia ang akong pagpangayo ug hustisya.

Pamatia ang akong matinud-anong pag-ampo.

2Nasayod ka kon unsa ang husto,

busa ikaw ang makahukom nga wala akoy sala.

3Imong gisusi ang akong kasingkasing bisan sa gabii.

Gisulayan mo ako ug wala kay nakita nga sala kanako.

Determinado ako nga dili mosulti ug daotan

4sama sa ginabuhat sa uban.

Pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo,

nalikayan ko ang pagsunod sa mga daotan.

5Gisunod ko kanunay ang imong pamaagi

ug wala ako mosimang gikan niini.

6O Dios, nagaampo ako kanimo

kay nasayod ako nga tubagon mo ako.

Pamatia ang akong pag-ampo.

7Ipakita ang katingalahan mong gugma.

Pinaagi sa imong gahom, giluwas mo ang mga tawo nga nagapangayo kanimo ug proteksyon gikan sa ilang mga kaaway.

8Ampingi ako nga sama sa pag-amping mo sa imong mga mata,

ug panalipdi ako sama sa pagpanalipod sa langgam sa iyang piso ilalom sa iyang mga pako.

9Panalipdi ako gikan sa daotan kong mga kaaway nga nagalibot ug nagatinguha sa pagpatay kanako.

10Wala silay kalooy, ug mapahitas-on manulti.

11Gisundan nila ako ug karon nagalibot na sila kanako.

Nagahulat sila ug higayon nga ila akong malaglag.

12Sama sila sa liyon nga nagaatang sa iyang tagoanan,

ug andam sa pagkunis-kunis sa iyang mabiktima.

13Sige na, Ginoo, atubanga ang daotan kong mga kaaway ug pildiha sila.

Luwasa ako gikan kanila pinaagi sa imong gahom.17:13 gahom: sa literal, espada.

14Luwasa ako gikan niining mga tawhana nga mga butang lang dinhi sa kalibotan ang gihunahuna.

Siloti sila sa silot nga gitagana mo kanila,

apil na ang ilang mga kabataan ug kaapohan.

15Apan ako makakita kanimo,

kay wala akoy nahimong sala.

Pagmata ko malipay gayod ako sa akong pagkakita kanimo.