Salmo 15 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 15:1-5

Salmo 1515:0 Salmo 15 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni David.

Ang Gusto sa Dios sa Iyang mga Magsisimba

1Ginoo, kinsa ang mahimong makasulod sa imong templo?

Kinsa ang mahimong makapuyo didto sa imong balaang bungtod?

2Ang tubag sa Ginoo, “Ang tawo nga nagakinabuhi nga walay ikasaway ug nagahimo sa matarong.

Tinuod ug matinud-anon ang tanan niyang ginasulti.

3Dili siya magbutang-butang sa uban,

ug dili siya mohimo o mosulti ug daotan sa iyang isigka-tawo.

4Alang kaniya talamayon ang mga tawo nga akong gisalikway,

apan ginapasidunggan niya ang mga nagatahod kanako.

Ginatuman gayod niya ang iyang saad bisan pa kon malisod kini alang kaniya.

5Nagapautang siya nga walay tubo,

ug dili siya modawat ug suborno sa pagtestigo batok sa mga inosente.”

Ang tawo nga nagahimo niini mahimong kanunayng lig-on ug dili matarog hangtod sa kahangtoran.