Ang Pulong Sa Dios

Salmo 149:1-9

Salmo 149

Ang Awit sa Pagdayeg

1Dayega ang Ginoo!

Pag-awit kamo ug bag-ong awit sa Ginoo.

Dayega siya diha sa panagtigom sa iyang matinumanong katawhan.

2Paglipay kamong mga taga-Israel tungod sa inyong Magbubuhat.

Pagsadya kamong mga katawhan sa Zion149:2 Zion: mao usab ang Jerusalem. tungod sa inyong Hari.

3Dayega siya pinaagi sa pagsayaw;

ug pagtukar ug tamborin ug mga harpa sa pagdayeg kaniya.

4Kay nagakalipay ang Ginoo sa iyang katawhan;

gipasidunggan niya ang mga mapainubsanon pinaagi sa pagpadaog kanila.

5Maglipay ang katawhan nga matinumanon sa Dios tungod sa ilang pagdaog;

mag-awit sila sa kalipay bisan sa ilang mga higdaanan.

6Pasinggita sila sa pagdayeg sa Dios samtang nagakupot sila sa hait nga mga espada,

7sa pagpanimalos ug pagsilot sa mga katawhan sa mga nasod,

8sa pagkadena sa ilang mga hari ug mga pangulo,

9sa pagsilot kanila sumala sa gisugo sa Dios.

Kini kadungganan alang sa tanang matinumanong katawhan sa Dios.

Dayega ang Ginoo!