Salmo 148 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 148:1-14

Salmo 148

Ang Panawagan sa Pagdayeg sa Ginoo

1Dayega ang Ginoo!

Dayega ninyo ang Ginoo, kamong anaa sa kalangitan.

2Dayega ninyo siya, tanan kamong iyang mga anghel, nga iyang mga sundalo sa langit.

3Dayega ninyo siya, adlaw, bulan, ug mga bitoon.

4Dayega ninyo siya, kinahabogang langit ug katubigan sa kalangitan.

5Modayeg silang tanan sa Ginoo!

Kay sa iyang pagmando, nabuhat silang tanan.

6Gipahimutang niya sila sa ilang mga dapit sa walay kataposan,

ug naghatag siya ug tulumanon ug dili nila kini malapas.

7Dayega ninyo ang Ginoo, kamong anaa sa kalibotan, dagkong mga mananap sa kadagatan, tanan nga anaa sa kinahiladman sa dagat,

8mga kilat, ulan nga ice, snow, mga panganod, makusog nga hangin nga nagatuman sa iyang sugo,

9mga bukid, mga bungtod, mga kahoy nga nagapamunga o wala.148:9 wala: sa Hebreo, mga kahoyng sedro.

10Dayega ninyo ang Ginoo, tanang mga mananap, ihalas o dili, mga mananap nga nagkamang, ug naglupad.

11Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga hari, mga opisyal, mga tigdumala, ug tanang katawhan sa kalibotan,

12mga pamatan-on, mga tigulang, ug mga kabataan.

13Modayeg silang tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan.

Mas gamhanan siya kay sa tanang anaa sa kalibotan ug kalangitan.

14Gilig-on niya ug gipasidunggan ang iyang matinumanong katawhan, ang Israel nga palangga niya kaayo.

Dayega ang Ginoo!