Salmo 142 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 142:1-7

Salmo 142142:0 Salmo 142 Ang ulohan sa Hebreo: Ang “maskil” David sa dihang didto siya sa langub. Usa kini ka pag-ampo.

Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios

1Nagapakitabang ako kanimo, Ginoo.

Nagaampo ako nga kaloy-an mo.

2Gisulti ko kanimo ang akong mga reklamo ug mga kalisdanan.

3Kon mawad-an ako ug paglaom, anaa ikaw nga mogiya kanako.

Sa akong agianan may lit-ag nga gibutang ang akong mga kaaway.

4Tan-awa ang akong palibot, wala gayoy nagatabang kanako.

Walay nagapalipod ug nagakabalaka kanako.

5Nagapakitabang ako kanimo, Ginoo;

ikaw ang akong tigpanalipod,

ikaw lang gayod ang akong kinahanglan dinhi sa kalibotan.

6Pamatia ang akong pagpangayo ug tabang,

kay wala na gayod akoy mahimo.

Luwasa ako sa mga tawong nagalutos kanako,

kay mas kusgan sila kay kanako.

7Pagawasa ako gikan sa pagkabilanggo

aron madayeg ko ikaw.

Unya mag-alirong kanako ang mga matarong

tungod kay maayo ka kanako.