Ang Pulong Sa Dios

Salmo 138:1-8

Salmo 138

Pagpasalamat sa Dios

1Magpasalamat ako kanimo, Ginoo, sa tibuok kong kasingkasing.

Mag-awit ako ug mga pagdayeg kanimo atubangan sa mga dios.138:1 mga dios: Tan-awa usab ang 82:1.

2Moyukbo ako nga mag-atubang sa imong templo ug modayeg kanimo tungod sa imong gugma ug pagkamatinumanon.

Kay gipakita mo nga ikaw ug ang imong pulong labaw sa tanang mga butang.

3Sa dihang nanawag ako kanimo, gitubag mo ako;

gilig-on mo ako pinaagi sa imong kusog.

4Modayeg kanimo, Ginoo, ang tanang hari sa tibuok kalibotan,

kay nadungog nila ang imong mga pulong.

5Moawit sila mahitungod sa imong gihimo,

kay dako ang imong gahom.

6Bisan halangdon ka kaayo, Ginoo, may kahangawa ka sa mga mapainubsanon.

Ug bisan anaa ikaw sa halayo, nahibaloan mo ang tanan nga gihimo sa mga mapahitas-on.

7Bisan anaa ako taliwala sa kasamok ug kalisod,

ginatipigan mo ang akong kinabuhi.

Ginasilotan mo ang masuk-anon kong mga kaaway,

ug ginaluwas mo ako pinaagi sa imong gahom.

8Tumanon mo, Ginoo, ang imong mga saad kanako.

Ang imong gugma walay kataposan.

Ayaw pasagdi ang imong mga binuhat.