Salmo 137 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 137:1-9

Salmo 137

Handom sa mga Israelinhon nga Ipanimalos Sila

1Nanglingkod kami sa daplin sa mga suba sa Babilonia ug nanghilak sa dihang nahinumdom kami sa Zion.137:1 Zion: mao usab ang Jerusalem.

2Gipangsang-at namo ang among mga harpa sa mga sanga sa mga kahoy didto.

3Kay gipaawit kami sa mga mibihag kanamo.

Gisugo nila kami sa paglingaw kanila.

Miingon sila, “Awiti ninyo kami ug awit mahitungod sa Zion!”

4Unsaon namo pag-awit ug mga awit nga alang sa Ginoo sa yuta sa mga mibihag kanamo?

5Hinaut pa nga dili na makalihok ang akong tuong kamot kon kalimtan ko ikaw, Jerusalem!

6Hinaut pa nga dili na ako makaawit pag-usab137:6 makaawit pag-usab: sa literal, mopilit ang akong dila sa akong alingagngag. kon dili ko hinumdoman ug isipon nga akong dakong kalipay ang Jerusalem.

7Hinumdomi, Ginoo, ang gihimo sa mga Edomihanon sa dihang giilog sa Babilonia ang Jerusalem.

Miingon sila, “Gub-a ninyo kana sa hingpit.”

8Kamong mga lumulupyo sa Babilonia, laglagon kamo!

Bulahan ang mga tawo nga molaglag kaninyo sama sa inyong gihimong paglaglag kanamo.

9Bulahan silang mokuha sa inyong mga gagmayng kabataan ug molambos kanila sa bato.