Ang Pulong Sa Dios

Salmo 126:1-6

Salmo 126

Pag-ampo alang sa Kaluwasan

1Sa dihang gipauswag pag-usab sa Ginoo ang Zion,126:1 Sa dihang gipauswag… Zion: o, Sa dihang gipabalik kita sa Ginoo sa Zion gikan sa pagkabihag. daw nagdamgo lang kita.

2Nangatawa kita ug nagaawit sa kalipay.

Unya miingon ang ubang mga nasod,

“Naghimo ang Ginoo ug katingalahang mga butang alang kanila.”

3Tinuod nga naghimo ang Ginoo ug katingalahang mga butang alang kanato,

ug labihan gayod ang atong kalipay.

4Ginoo, pauswaga kami pag-usab,126:4 pauswaga kami pag-usab: o, ibalik kami sa among dapit.

maingon nga pabahaan ug tubig ang nagauga nga mga sapa sa Negev.

5Ang nagapugas inubanan sa mga luha moani nga malipayon.

6Sila nga naghilak samtang naglakaw dala ang binhi nga igpupugas mag-awit nga malipayon sa kaulahian dala ang ilang mga abot.