Ang Pulong Sa Dios

Salmo 125:1-5

Salmo 125

Ang Kasigurohan sa Katawhan sa Dios

1Ang mga tawo nga nagasalig sa Dios sama sa Bukid sa Zion nga dili matarog,

kondili magpabilin sa walay kataposan.

2Maingon nga ang mga bukid sa palibot sa Jerusalem nagapanalipod sa maong siyudad,

ang Ginoo nagapanalipod usab sa iyang katawhan karon ug hangtod sa kahangtoran.

3Ang daotan dili gayod magpadayon sa pagdumala sa yuta nga alang sa mga matarong,

kay tingalig mohimo usab ug daotan ang mga matarong.

4Ginoo, himoa ang maayo ngadto sa mga tawo nga maayo, ug sa nagakinabuhi nga matarong.

5Apan siloti uban sa mga daotan ang imong mga katawhan nga nagsunod sa daotan.

Hinaut nga magmalinawon ang Israel!