Ang Pulong Sa Dios

Salmo 122:1-9

Salmo 122

Pagdayeg sa Jerusalem

1Nalipay ako sa dihang miingon sila kanako, “Mangadto kita sa templo sa Ginoo.”

2Ug karon, ania na kami nagatindog sa pultahan sa Jerusalem!

3Ang Jerusalem usa ka siyudad nga maayong pagkatukod ug lig-on.

4Motungas didto ang mga tribo sa Israel sa pagdayeg sa Ginoo sumala sa iyang gisugo kanila.

5Atua sa Jerusalem ang trono nga lingkoranan sa mga hari nga kaliwat ni David kon magdumala sila ug maghukom.

6Pag-ampo kamo alang sa maayo nga kahimtang122:6 maayo nga kahimtang: Ang Hebreo niini mao ang “shalom,” nga nagakahulogan sa kalinaw, kauswagan, maayo nga relasyon, kalipay, kadaogan. sa Jerusalem pinaagi sa pag-ingon,

“Hinaut nga magmauswagon ang nahigugma niining siyudara.

7Hinaut nga may kalinaw, panaghiusa, ug kauswagan sa sulod sa Jerusalem ug sa lig-ong mga bahin niini.”

8Tungod sa akong mga paryente ug mga higala, moingon ako,

“Hinaut nga magpadayon ang kalinaw ug maayo nga kahimtang sa Jerusalem.”

9Tungod ug alang sa templo sa Ginoo nga atong Dios, mag-ampo ako alang sa kauswagan sa Jerusalem.