Salmo 12 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 12:1-8

Salmo 1212:0 Salmo 12 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang mga instrumento nga may walo ka kuwerdas. Awit kini ni David.

Pag-ampo alang sa Panabang sa Dios

1Tabangi ako, Ginoo,

kay wala nay nahibilin nga diosnon ug kasaligan.

2Ang tanan nagabakak sa ilang isigka-tawo.

Gilimbongan nila ug giulog-ulogan ang usag usa.

3Hinaut pa nga imong pahilomon, Ginoo, ang mga nagaulog-ulog sa uban ug ang mga mapasigarbohon

4nga nagaingon,

“Makuha namo ang tanan namong gusto pinaagi sa maayong pagpamabà.

Isulti namo ang buot namong isulti,

ug walay makabuot kanamo.”

5Miingon ang Ginoo,

“Tabangan ko ang mga kabos tungod kay gidaog-daog sila ug nagaagulo sa kalisod.

Panalipdan ko sila kay mao kini ang ilang ginahandom.12:5 kay mao kini ang ilang ginahandom: o, sa mga nagapakadaotan kanila.

6Masaligan gayod ang mga saad sa Ginoo.

Sama kini sa lunsay nga plata nga giputli makapito sa kalayo.

7Bantayi kami kanunay, Ginoo,

ug ilikay kami sa mga daotang tawo sa tanang panahon.

8Kay gilibotan nila kami,

ug gidayeg sa tanan ang ilang daotang mga binuhatan.