Salmo 118 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 118:1-29

Salmo 118

Pagpasalamat tungod sa Kadaogan

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.

2Ang katawhan sa Israel moingon, “Ang iyang gugma walay kataposan.”

3Ang mga kaliwat ni Aaron moingon,

“Ang iyang gugma walay kataposan.”

4Ang mga nagatahod sa Ginoo moingon,

“Ang iyang gugma walay kataposan.”

5Sa akong kalisod, nanawag ako sa Ginoo,

ug gitubag niya ako pinaagi sa pagluwas kanako.

6Kauban ko ang Ginoo, busa dili ako mahadlok.

Unsay mahimo sa tawo batok kanako?

7Kauban ko ang Ginoo.

Siya ang nagatabang kanako,

ug makita ko gayod ang pagkapildi sa akong mga kaaway.

8Mas maayo pa nga modangop sa Ginoo kaysa mosalig sa isigka-tawo.

9Mas maayo pa nga modangop sa Ginoo kaysa mosalig sa mga tawo nga anaa sa gahom.

10Gilibotan ako sa daghang mga nasod,

apan gipildi ko sila pinaagi sa gahom sa Ginoo.

11Tinuod nga gilibotan nila ako,

apan gipildi ko sila pinaagi sa gahom sa Ginoo.

12Daw mga putyukan sila nga naglibot kanako,

apan napugngan sila dayon nga daw daob sa dagami nga dali rang napalong.

Gipildi ko sila pinaagi sa gahom sa Ginoo.

13Giataki nila118:13 nila: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, mo. ako pag-ayo ug hapit na gayod ako nila mapildi,

apan gitabangan ako sa Ginoo.

14Ang Ginoo mao ang nagahatag kanako ug kusog

ug siya ang akong awit.

Siya ang akong manluluwas.

15-16Pamatia ang panaghugyaw sa mga katawhan sa Dios diha sa ilang mga tolda tungod sa ilang kadaogan:

“Kini nga kadaogan gihimo sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom!

Ang gahom sa Ginoo mao ang nagpadaog kanato!”

17Dili pa ako mamatay; magpabilin pa akong buhi.

Isaysay ko ang gipanghimo sa Ginoo.

18Gisilotan ako pag-ayo sa Ginoo,

apan wala niya itugot nga mamatay ako.

19Ablihi ang mga pultahan sa templo sa Ginoo118:19 mga pultahan sa templo sa Ginoo: o, mga pultahan sa katarong. alang kanako, kay mosulod ako ug magpasalamat sa Ginoo.

20Mao kini ang pultahan sa Ginoo diin ang mga matarong lang ang makasulod.

21Magpasalamat ako kanimo, Ginoo, kay gitubag mo ang akong pag-ampo.

Ikaw ang kaluwasan alang kanako.

22Ang bato nga gisalikway sa mga panday mao pa hinuon ang nahimong pundasyon nga bato.

23Gihimo kini sa Ginoo ug katingalahan kaayo kini.

24Mao kini ang adlaw diin gipadaog kita sa Ginoo,118:24 diin gipadaog kita sa Ginoo: sa literal, nga gibuhat sa Ginoo. busa maglipay ug magsadya kita.

25Ginoo, nagapangamuyo kami kanimo, luwasa intawon kami.

Hatagi kami ug kalamposan.

26Hinaut nga panalanginan sa Ginoo ang hari nga iyang pinadala.

Ug kamong mga tawo, hinaut nga panalanginan usab kamo sa Ginoo gikan dinhi sa iyang templo.118:26 Sumala sa mga eksperto sa Biblia ang mga pari sa templo mao ang nagsulti niini nga mga bersikulo.

27Ang Ginoo, Dios; ug maayo kaayo siya kanato.

Magdala kita ug mga sanga sa kahoy sa pagsaulog sa pista, ug molibot kita sa halaran.

28Ginoo, ikaw ang akong Dios;

nagapasalamat ako ug nagadayeg kanimo.

29Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.