Salmo 111 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 111:1-10

Salmo 111

Pagdayeg sa Dios

1Dayega ang Ginoo!

Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasingkasing diha sa panagtigom sa mga matarong.

2Gamhanan ang mga buhat sa Ginoo;

ginapamalandongan kini sa tanan nga nalipay niini.

3Gamhanan ug halangdon ang mga buhat sa Dios,

ug ang iyang pagkamatarong nagapadayon sa walay kataposan.

4Gipahinumdom niya kita sa iyang katingalahang mga buhat.

Maloloy-on siya ug may kahangawa.

5Ginahatagan niya ug pagkaon ang nagatahod kaniya,

ug ginahinumdoman niya kanunay ang iyang kasabotan.

6Gipakita niya sa iyang katawhan kon unsa kagamhanan ang iyang mga binuhatan pinaagi sa paghatag kanila sa mga yuta nga gipanag-iyahan sa ubang mga nasod.

7Matinumanon ug matarong siya sa tanan niyang ginahimo,

ug kasaligan ang tanan niyang mga sugo.

8Kining iyang mga sugo magapadayon sa walay kataposan,

ug gihimo niya kini uban sa pagkamatinumanon ug pagkamatarong.

9Giluwas niya ang iyang katawhan,

ug nagmando siya nga tumanon ang iyang kasabotan hangtod sa kahangtoran.

Balaan siya ug talahuron!

10Ang pagtahod sa Ginoo mao ang sinugdanan sa pag-angkon ug kaalam.

Ang tanang nagatuman sa iyang mga sugo may hustong panabot.

Dalaygon siya sa walay kataposan!