Ang Pulong Sa Dios

Salmo 11:1-7

Salmo 1111:0 Salmo 11 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Sulat kini ni David.

Pagsalig sa Ginoo

1Sa Ginoo ako nagapangayo ug panalipod.

Busa nganong moingon man kamo kanako,

“Lupad ngadto sa mga bukid sama sa langgam,11:1 Lupad ngadto… langgam: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, Pahilayo sa inyong mga bukid, langgam.

2kay gibinat na sa mga daotan ang ilang mga pana diha sa mangitngit nga dapit

aron panaon ang mga nagakinabuhi ug matarong.

3Unsay mahimo sa mga matarong kon wala nay kahusay ug kalinaw ang lungsod?”

4Anaa ang Ginoo sa iyang balaan nga templo;

nagahari siya gikan sa iyang trono didto sa langit.

Ginatan-aw niya ug ginasusi ang tanang mga tawo.

5Ginasusi niya ang mga matarong ug ang mga daotan.

Ginakapungtan niya ang mga bangis.

6Paulanan niyag nagadilaab nga mga baga ug asupre ang mga daotan;

ug silotan niya sila pinaagi sa init nga hangin nga makapaso.

7Kay matarong ang Ginoo ug malipay siya sa mga buhat nga matarong.

Busa ang nagakinabuhi nga matarong makaduol kaniya.11:7 makaduol kaniya: sa literal, makakita sa iyang nawong.