Salmo 108 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 108:1-13

Salmo 108108:0 Salmo 108 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni David.

Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios

(Salmo 57:7-11; 60:5-12)

1O Dios, nagasalig gayod ako kanimo.

Awitan ko ikaw ug mga pagdayeg sa tibuok kong kasingkasing.

2Momata ako samtang nagabanagbanag pa,

ug andamon ko ang akong mga instrumento nga may mga kuwerdas sa pagdayeg kanimo.

3Ginoo, dayegon ko ikaw taliwala sa kanasoran.

Awitan ko ikaw taliwala sa mga katawhan.

4Kay ang imong gugma ug pagkamatinumanon dili gayod masukod;

mas taas pa kini sa kalangitan.

5Ipakita, O Dios, ang imong pagkagamhanan diha sa kalangitan ug sa tibuok kalibotan.

6Luwasa kami pinaagi sa imong gahom.

Tubaga ang akong pag-ampo aron maluwas kami nga imong mga hinigugma.

7O Dios, miingon ka didto sa imong templo,

“Modaog ako. Bahin-bahinon ko ang Shekem ug ang Kapatagan sa Sucot, ug ipanghatag sa akong katawhan.

8Akoa ang Gilead ingon man ang Manase.

Ang Efraim mao ang akong tigpanalipod108:8 tigpanalipod: sa literal, helmet. ug ang Juda mao ang akong tigdumala.108:8 tigdumala: sa literal, baston sa hari.

9Ang Moab akong sulugoon108:9 sulugoon: sa literal, hugasanan. ug ang Edom akong gipanag-iyahan.108:9 akong gipanag-iyahan: sa literal, labayanan ko sa akong sandalyas.

Mosinggit ako sa kadaogan batok sa Filistia.”

10Kinsa ang modala kanako sa Edom

ug sa siyudad niini nga nalibotan sa mga paril?

11Dili ba ikaw, O Dios, nga nagsalikway kanamo ug wala na mouban sa among mga sundalo?

12Tabangi kami batok sa among mga kaaway, kay walay pulos ang tabang sa tawo.

13Modaog kami pinaagi sa imong tabang, O Dios, kay laglagon mo ang among mga kaaway.