Salmo 103 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 103:1-22

Salmo 103103:0 Salmo 103 Ang ulohan sa Hebreo: Sulat ni David.

Ang Gugma sa Ginoo

1Dayegon ko gayod ang Ginoo.

Dayegon ko siya sa iyang pagkabalaan103:1 pagkabalaan: sa literal, balaang ngalan. sa tibuok kong kinabuhi.

2Dayegon ko gayod ang Ginoo,

ug dili ko gayod kalimtan ang iyang kaayo.

3Gipasaylo niya ang tanan kong sala,

ug giayo niya ang tanan kong balatian.

4Giluwas niya ako gikan sa kamatayon,

ug gipanalanginan niya ako sa iyang gugma ug kalooy.

5Gitagbaw niya ako sa maayong mga butang samtang ako nagakinabuhi,

aron nga magpabilin akong batan-on ug kusgan sama sa agila.

6Nagahukom ang Ginoo dapig sa tanang dinaog-daog;

ginahatagan niya sila ug hustisya.

7Gipadayag niya ang iyang pamaagi kang Moises

ug gipakita niya sa katawhan sa Israel ang iyang gamhanang mga buhat.

8May kahangawa siya ug maloloy-on;

mahigugmaon siya ug dili daling masuko.

9Dili siya magsigeg pang-akusar,

ug dili molungtad ang iyang kasuko.

10Wala niya kita siloti sa angay nga silot sa atong mga sala.

11Kay maingon nga dili masukod ang gilay-on sa langit ug sa yuta,

dili usab masukod ang kadako sa iyang paghigugma ngadto sa mga nagatahod kaniya.

12Gipahilayo niya ang atong mga sala gikan kanato,

sama sa gilay-on sa sidlakan gikan sa kasadpan.

13Ug maingon nga ang usa ka amahan malooy sa iyang mga anak,

malooy usab ang Ginoo sa mga nagatahod kaniya.

14Kay nasayod siya kon giunsa niya kita paghimo.

Gihinumdoman niya nga gihimo kita gikan sa abog.

15Ang kinabuhi natong mga tawo sama sa sagbot.

Motubo ug molambo sama sa bulak sa uma.

16Unya mohuyop ang hangin niining bulaka,

ug mahanaw kini ug dili na makita.

17-18Apan walay kataposan ang gugma sa Ginoo sa mga nagatahod kaniya, sa mga nagatuman sa iyang kasabotan, ug sa mga nagahinumdom sa pagtuman sa iyang mga sugo.

Ug ang iyang kaayo mopadayon hangtod sa ilang mga kaliwat.

19Gipahimutang sa Ginoo ang iyang trono didto sa langit, ug nagahari siya sa tanan.

20Dayega ninyo ang Ginoo, kamong gamhanan niyang mga anghel nga nagapamati ug nagatuman sa iyang mga pulong.

21Dayega ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga iyang langitnong mga binuhat nga nagaalagad kaniya ug nagatuman sa iyang kabubut-on.

22Dayega ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga iyang mga binuhat sa tanang dapit nga ubos sa iyang paggahom.

Dayegon ko gayod ang Ginoo!