Salmo 101 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 101:1-8

Salmo 101101:0 Salmo 101 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni David.

Ang Saad sa Hari

1Ginoo, magaawit ako mahitungod sa imong gugma ug hustisya.

Magaawit ako ug mga pagdayeg kanimo.

2Magakinabuhi ako nga walay ikasaway.

Kanus-a ka man moanhi kanako?

Magakinabuhi ako nga walay ikasaway sa akong palasyo,

3ug dili ko tugotan ang kadaotan.

Gikasilagan ko pag-ayo ang binuhatan sa mga tawo nga mibiya sa Dios;

dili ko gayod buhaton kanang mga butanga.

4Molikay ako sa mga tawong daotan ug hunahuna;

dili ako moapil sa ilang kadaotan.

5Laglagon ko si bisan kinsa nga magbutang-butang sa iyang isigka-tawo.

Tapuson ko ang kadaotan sa mga garboso ug mapahitas-on.

6Apan pakitaan ko ug kaayo ang mga tawo dinhi sa atong dapit nga matinumanon sa Dios ug nagakinabuhi nga walay ikasaway.

Papuy-on ko sila uban kanako ug tugotan nga moalagad kanako.

7Ang mga tawo nga limbongan ug bakakon dili makapuyo sa akong palasyo.

8Matag adlaw laglagon ko ang tanang mga tawong daotan dinhi sa atong dapit,

aron mahanaw sila sa siyudad sa Ginoo.