Ang Pulong Sa Dios

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Bulahan ang Tawo nga Matarong

1Bulahan ang tawo nga wala nagakinabuhi sumala sa tambag sa mga daotang tawo,

wala nagasunod sa ginabuhat sa mga makasasala,

ug wala nagapakig-uban sa mga bugalbugalon.

2Kondili, nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudloanan nga gikan sa Ginoo,

ug nagapamalandong siya niini adlaw ug gabii.

3Sama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa,

nga mamunga sa panahon sa tingbunga,

ug dili malaya ang mga dahon.

Ug ang tanan niyang buhaton magmalampuson.

4Apan dili ingon niana ang mga tawong daotan;

sama sila sa tahop nga paliron lang sa hangin.

5Busa sa adlaw sa paghukom, silotan sila sa Dios,

ug dili sila iipon sa mga matarong.

6Kay ginagiyahan sa Ginoo ang pagkinabuhi sa mga matarong,

apan ang pagkinabuhi sa mga daotan maghatod kanila ngadto sa kalaglagan.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1:1-6

บรรพ 1

สดุดี 1—41

สดุดี 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว

หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป

หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย

2แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน

3พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

ซึ่งออกผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง

ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

4ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!

เขาเป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป

5ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา

และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม

แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ