Ang Pulong Sa Dios

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Bulahan ang Tawo nga Matarong

1Bulahan ang tawo nga wala nagakinabuhi sumala sa tambag sa mga daotang tawo,

wala nagasunod sa ginabuhat sa mga makasasala,

ug wala nagapakig-uban sa mga bugalbugalon.

2Kondili, nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudloanan nga gikan sa Ginoo,

ug nagapamalandong siya niini adlaw ug gabii.

3Sama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa,

nga mamunga sa panahon sa tingbunga,

ug dili malaya ang mga dahon.

Ug ang tanan niyang buhaton magmalampuson.

4Apan dili ingon niana ang mga tawong daotan;

sama sila sa tahop nga paliron lang sa hangin.

5Busa sa adlaw sa paghukom, silotan sila sa Dios,

ug dili sila iipon sa mga matarong.

6Kay ginagiyahan sa Ginoo ang pagkinabuhi sa mga matarong,

apan ang pagkinabuhi sa mga daotan maghatod kanila ngadto sa kalaglagan.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 1:1-6

Cartea I

(Psalmii 1–41)

Psalmul 1

1Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,

nu se oprește pe calea celor păcătoși

și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

2Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului

și zi și noapte cugetă la Legea Lui.

3El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă,

care‑și dă rodul la vremea lui

și ale cărui frunze nu se veștejesc.

El prosperă în tot ceea ce face!

4Cei răi însă nu sunt așa,

ci ei sunt ca pleava

spulberată de vânt.

5De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată

și nici cei păcătoși în comunitatea celor drepți.

6Căci Domnul cunoaște calea celor drepți;

calea celor răi însă duce la pieire.