Ang Pulong Sa Dios

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Bulahan ang Tawo nga Matarong

1Bulahan ang tawo nga wala nagakinabuhi sumala sa tambag sa mga daotang tawo,

wala nagasunod sa ginabuhat sa mga makasasala,

ug wala nagapakig-uban sa mga bugalbugalon.

2Kondili, nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudloanan nga gikan sa Ginoo,

ug nagapamalandong siya niini adlaw ug gabii.

3Sama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa,

nga mamunga sa panahon sa tingbunga,

ug dili malaya ang mga dahon.

Ug ang tanan niyang buhaton magmalampuson.

4Apan dili ingon niana ang mga tawong daotan;

sama sila sa tahop nga paliron lang sa hangin.

5Busa sa adlaw sa paghukom, silotan sila sa Dios,

ug dili sila iipon sa mga matarong.

6Kay ginagiyahan sa Ginoo ang pagkinabuhi sa mga matarong,

apan ang pagkinabuhi sa mga daotan maghatod kanila ngadto sa kalaglagan.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmo 1:1-6

LIBRO I

Salmos 1–41

Salmo 1

1Dichoso el hombre

que no sigue el consejo de los malvados,

ni se detiene en la senda de los pecadores

ni cultiva la amistad de los blasfemos,

2sino que en la ley del Señor se deleita,

y día y noche medita en ella.

3Es como el árbol

plantado a la orilla de un río

que, cuando llega su tiempo, da fruto

y sus hojas jamás se marchitan.

¡Todo cuanto hace prospera!

4En cambio, los malvados

son como paja arrastrada por el viento.

5Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio,

ni los pecadores en la asamblea de los justos.

6Porque el Señor cuida el camino de los justos,

mas la senda de los malos lleva a la perdición.