Panultihon 31 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 31:1-31

Ang mga Panultihon ni Haring Lemuel

1Mao kini ang mga panultihon ni Haring Lemuel nga taga-Masa,31:1 nga taga-Masa: o, Usa kini ka mensahe. nga gitudlo kaniya sa iyang inahan:

2Anak ko, natawo ka ingon nga tubag sa akong mga pag-ampo. 3Ayaw usiki ang imong kinabuhi ug kusog diha sa mga babaye, kay silay hinungdan sa kalaglagan sa mga hari. 4Lemuel, dili angay nga moinom ug bino ang mga hari ug ang mga nagadumala. 5Kay kon hubog sila, makalimot sila sa kasugoan, ug makalapas sila sa katungod sa mga kabos. 6-7Pasagdi nga moinom ang mga tawo nga nawad-an na ug paglaom31:6-7 nawad-an na ug paglaom: o, himalatyon. ug anaa sa kaguol, aron malimtan nila ang ilang kakabos ug mga kalisod.

8Panalipdi ang katungod sa mga tawong walay katakos sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. 9Paghukom pinasubay sa hustisya ug kaangayan, ug panalipdi ang katungod sa mga kabos.

Ang Maayo nga Asawa

10Lisod pangitaon ang maayo nga asawa. Mas bililhon pa siya kaysa mahalong mga bato.

11May pagsalig kaniya ang iyang bana, ug wala nay pangitaon pa ang iyang bana kaniya.

12Puro maayo ug dili daotan ang iyang ginabuhat ngadto sa iyang bana sa tibuok niyang kinabuhi.

13Kugihan siya mohimog tela nga delana ug linen.

14Sama siya sa barko sa mga negosyante; nagadala siya ug pagkaon bisan gikan siya sa layong dapit.

15Sayo kaayo siyang mobangon aron sa pag-andam ug pagkaon alang sa iyang pamilya, ug aron sultihan ang iyang mga sulugoong babaye kon unsay ilang buluhaton.

16Mahibalo siya mopili ug yuta, ug paliton niya kini. Unya patamnan niya kini ug ubas ginamit ang kuwarta nga iyang natigom.

17Abtik siya, kugihan, ug baskog.

18Maayo siyang magnegosyo, ug nagatrabaho siya hangtod sa gabii.

19Siya ra mismo ang mohimo ug mga panapton nga himuong bisti.

20Mahinatagon siya ngadto sa mga kabos ug sa mga timawa.

21Dili siya mabalaka kon tingtugnaw, kay may baga siyang mga panapton alang sa iyang pamilya.

22Siya ra mismo ang nagahimo sa mga hapin sa ilang katre. Ug ang iyang mga bisti matahom ug mahalon.

23Ilado ang iyang bana ingon nga usa sa mga opisyal sa ilang dapit.

24Manghimo siyag mga bisti ug mga bakos, ug ginabaligya niya kini ngadto sa mga negosyante.

25Aduna siyay kalig-on ug usa ka tinahod, ug wala siyay kabalaka sa umaabot.

26Nagasulti siya nga may kaalam, ug nagatudlo siya uban ang pagmahal.

27Kugihan siya, ug ginaatiman gayod niya pag-ayo ang iyang panimalay.

28Dinayeg siya sa iyang mga anak, ug ingon man sa iyang bana nga nagaingon, 29“Daghan ang maayo nga mga asawa, apan ikaw ang pinakamaayo sa tanan!”

30Ang pagkamadanihon malimbongon, ug ang katahom lumalabay lang; apan ang babaye nga nagatahod sa Ginoo angay nga dayegon.

31Angay siyang balosan sa iyang maayong binuhatan ug pasidunggan taliwala sa kadaghanan.