Numero 30 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 30:1-16

Ang mga Kasugoan bahin sa Panaad

1Miingon si Moises ngadto sa mga pangulo sa mga tribo sa Israel, “Mao kini ang mga sugo sa Ginoo: 2Kon ang usa ka lalaki manaad ngadto sa Ginoo o manumpa sa kaugalingon nga himuon niya o dili ang usa ka butang, kinahanglan tumanon gayod niya ang tanan niyang gipanulti.

3“Kon ang usa ka batan-ong babaye nga nagapuyo pa sa panimalay sa iyang amahan nanaad sa Ginoo o nanumpa nga himuon niya o dili ang usa ka butang, 4ug nasayran kini sa iyang amahan apan wala kini mibabag, ang maong saad o panumpa magpabilin. 5Apan kon mibabag ang iyang amahan sa dihang nasayran niya kini, mahimo nang walay bili ang maong saad o panumpa. Pasayloon siya sa Ginoo kay mibabag man ang iyang amahan.

6“Kon ang usa ka batan-ong babaye magminyo samtang may panaad o panumpa pa siya nga himuon niya o dili ang usa ka butang, bisan pag nakalitan lang siyag panumpa, 7ug masayran kini sa iyang bana apan wala kini mibabag, ang maong saad o panumpa magpabilin. 8Apan kon mobabag ang iyang bana sa dihang nasayran niya kini, mahimo nang walay bili ang maong saad o panumpa ug pasayloon sa Ginoo ang babaye.

9“Kon ang usa ka biyuda o usa ka babayeng gibulagan nanaad o nanumpa nga himuon niya o dili ang usa ka butang, kinahanglan nga tumanon gayod niya kini.

10“Kon ang usa ka babayeng minyo nanaad o nanumpa nga himuon niya o dili ang usa ka butang, 11ug nasayran kini sa iyang bana apan nagpakahilom lang siya ug wala mobabag, kinahanglan nga tumanon kini sa asawa. 12Apan kon mobabag ang iyang bana sa dihang masayran niya ang mahitungod niini, mahimo nang walay bili ang maong saad o panumpa ug pasayloon sa Ginoo ang asawa. 13Busa ang iyang bana may katungod sa pagtugot o pagbale-wala sa bisan unsa nga iyang gipanaad o gipanumpa. 14Kon dili mobabag ang bana nianang adlawa sa dihang nasayod siya mahitungod niini, magpabilin ang maong saad o panumpa sa asawa. 15Apan kon palabyon pa sa bana ang pipila ka panahon ayha siya mobabag, siya ang silotan sa sala sa iyang asawa.”

16Mao kini ang mga tulumanon nga gihatag sa Ginoo kang Moises bahin sa relasyon sa bana ug sa asawa, ug bahin sa amahan ug sa batan-ong anak nga babaye nga nagapuyo pa diha sa iyang panimalay.