Numero 29 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 29:1-40

Ang mga Halad sa Pista sa Pagpatingog sa mga Trumpeta

(Lev. 23:23-25)

1“Sa unang adlaw sa ikapitong bulan, magtigom kamo aron sa pagsimba sa Ginoo ug ayaw kamo pagtrabaho. Nianang adlawa patingogon ninyo ang mga trumpeta. 2Unya paghalad kamo ug halad nga sinunog diin ang kahumot niini makapalipay sa Ginoo: usa ka toriyong baka, usa ka hamtong nga laking karnero, ug pito ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 3Lakipan kini sa halad sa pagpasidungog nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika—unom ka kilo sa matag toriyong baka, upat ka kilo sa hamtong nga laking karnero, 4ug duha ka kilo sa matag batan-ong karnero. 5Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo aron mahinloan kamo gikan sa inyong mga sala. 6Ihalad ninyo kini dugang sa binulan ug inadlaw-adlaw nga mga halad nga sinunog uban sa mga halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon. Mga halad kini pinaagi sa kalayo, ug ang kahumot niini makapalipay sa Ginoo.

Ang mga Halad sa Adlaw sa Paglukat

(Lev. 23:26-32)

7“Sa ikanapulo nga adlaw niining ikapitong bulan, magtigom kamo aron sa pagsimba sa Ginoo. Kinahanglan nga magpuasa kamo ug dili gayod magtrabaho. 8Unya maghalad kamo ug mga halad nga sinunog diin ang kahumot niini makapalipay sa Ginoo: usa ka toriyong baka, usa ka hamtong nga laking karnero, ug pito ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad. Kining tanan kinahanglan walay depekto. 9Lakipan kini sa halad sa pagpasidungog nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika—unom ka kilo sa matag toriyong baka, upat ka kilo sa hamtong nga laking karnero, 10ug duha ka kilo sa matag batan-ong karnero. 11Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa naandang halad sa paghinlo aron maluwas kamo sa inyong mga sala ug sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon.

Ang mga Halad sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag

(Lev. 23:33-43)

12“Sa ika-15 nga adlaw sa mao gihapong bulan, magtigom na usab kamo aron sa pagsimba sa Ginoo ug ayaw gayod kamo pagtrabaho nianang adlawa. Saulogon ninyo kini nga pista alang sa Ginoo sulod sa pito ka adlaw. 13Paghalad kamo ug mga halad nga sinunog diin ang kahumot niini makapalipay sa Ginoo Sa nahaunang adlaw mao kini ang inyong ihalad: 13 ka toriyong baka, 2 ka hamtong nga laking karnero, ug 14 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad. Kining tanan kinahanglan walay depekto. 14Lakipan kini sa halad sa pagpasidungog nga maayong klase sa harina nga sinagolan ug mantika—unom ka kilo sa matag toriyong baka, upat ka kilo sa matag hamtong nga laking karnero, 15ug duha ka kilo sa matag batan-ong karnero. 16Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon.

17“Sa ikaduhang adlaw, mao kini ang inyong ihalad: 12 ka toriyong baka, 2 ka hamtong nga laking karnero, ug 14 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 18Ang matag usa niini, lakipan ninyo sa ensakto nga gidaghanon sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon. 19Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon.

20“Sa ikatulong adlaw, mao kini ang inyong ihalad: 11 ka toriyong baka, 2 ka hamtong nga laking karnero, ug 14 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 21Ang matag usa niini, lakipan ninyo sa ensakto nga gidaghanon sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon. 22Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon.

23“Sa ikaupat nga adlaw, mao kini ang inyong ihalad: napulo ka toriyong baka, 2 ka hamtong nga laking karnero, ug 14 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 24Ang matag usa niini, lakipan ninyo sa ensakto nga gidaghanon sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon. 25Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon.

26“Sa ikalimang adlaw, mao kini ang inyong ihalad: 9 ka toriyong baka, 2 ka hamtong nga laking karnero, ug 14 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 27Ang matag usa niini, lakipan ninyo sa ensakto nga gidaghanon sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon. 28Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon.

29“Sa ikaunom nga adlaw, mao kini ang inyong ihalad: 8 ka toriyong baka, 2 ka hamtong nga laking karnero, ug 14 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 30Ang matag usa niini, lakipan ninyo sa ensakto nga gidaghanon sa halad sa pagpasidungog ug sa halad nga ilimnon. 31Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon.

32“Sa ikapito nga adlaw mao kini ang inyong ihalad: 7 ka toriyong baka, 2 ka hamtong nga laking karnero, ug 14 ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 33Ang matag usa niini, lakipan ninyo sa ensakto nga gidaghanon sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon. 34Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon.

35“Sa ikawalong adlaw, magtigom kamo aron sa pagsimba sa Ginoo ug ayaw gayod kamo pagtrabaho nianang adlawa. 36Paghalad kamo ug halad nga sinunog diin ang kahumot niini makapalipay sa Ginoo: usa ka toriyong baka, usa ka hamtong nga laking karnero, ug pito ka laking karnero nga tagsa ka tuig ang edad, nga walay depekto. 37Ang matag usa niini, lakipan ninyo sa ensakto nga gidaghanon sa halad sa pagpasidungog ug sa mga halad nga ilimnon. 38Maghalad usab kamo ug usa ka laking kanding isip halad sa paghinlo, dugang sa inadlaw-adlaw nga halad nga sinunog uban sa halad sa pagpasidungog ug sa halad nga ilimnon.

39“Dugang sa inyong mga halad sa pagtuman sa inyong panaad ug mga halad nga kinabubut-on, maghalad usab kamo sa Ginoo niining mga halad, sumala sa gitakda ninyo nga mga pista: mga halad nga sinunog, mga halad sa pagpasidungog, mga halad nga ilimnon, ug mga halad alang sa maayong relasyon.”

40Gisulti kining tanan ni Moises ngadto sa mga Israelinhon sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo.