Numero 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 2:1-34

Ang Pagpahimutang sa Kampo sa mga Israelinhon

1Miingon ang Ginoo kang Moises ug kang Aaron, 2“Pakampoha ang matag tribo sa Israel ubos sa bandera sa ilang tagsa-tagsa ka tribo, nga mag-atubang sa Tolda nga Tagboanan. 3-8Ang grupo nila ni Juda, Isacar, ug Zebulun magkampo dapit sa sidlakan, ubos sa bandera sa ilang tagsa-tagsa ka tribo. Mao kini ang mga ngalan sa ilang mga tribo, mga pangulo, ug ang gidaghanon sa ilang mga sakop:

Tribo Pangulo GidaghanonJuda Nashon nga anak ni Aminadab 74,600Isacar Netanel nga anak ni Zuar 54,400Zebulun Eliab nga anak ni Helon 57,400

9Mikabat ug 186,400 ang kinatibuk-ang gidaghanon niining grupo nga gipangulohan ni Juda. Sila mao ang mag-una kon manglakaw ang mga Israelinhon.

10-15“Ang grupo nila ni Reuben, Simeon, ug Gad magkampo dapit sa habagatan, ubos sa bandera sa ilang tagsa-tagsa ka tribo. Mao kini ang mga ngalan sa ilang mga tribo, mga pangulo, ug ang gidaghanon sa ilang mga sakop:

Tribo Pangulo GidaghanonReuben Elizur nga anak ni Shedeur 46,500Simeon Shelumiel nga anak ni Zurishadai 59,300Gad Eliasaf nga anak ni Deuel 45,650

16Mikabat ug 151,450 ang kinatibuk-ang gidaghanon niining grupo nga gipangulohan ni Reuben. Sila mao ang ikaduha nga grupo kon manglakaw ang mga Israelinhon.

17“Unya, mosunod ang tribo ni Levi nga magdala sa Tolda nga Tagboanan. Diha sila sa taliwala sa ubang mga grupo sa ilang paglakaw. Ang gitakda nga han-ay alang sa pagkampo sa mga tribo mao gihapon ang ilang sundon sa ilang pagbiya. Ang matag tribo kinahanglang diha gayod sa gitakda nga dapit alang kanila uban sa ilang mga bandera.

18-23“Ang grupo nila ni Efraim, Manase, ug Benjamin magkampo dapit sa kasadpan, ubos sa bandera sa ilang tagsa-tagsa ka tribo. Mao kini ang mga ngalan sa ilang mga tribo, mga pangulo, ug ang gidaghanon sa ilang mga sakop:

Tribo Pangulo GidaghanonEfraim Elishama nga anak ni Amiud 40,500Manase Gamaliel nga anak ni Pedazur 32,200Benjamin Abidan nga anak ni Gideoni 35,400

24Mikabat ug 108,000 ang kinatibuk-ang gidaghanon niining grupo nga gipangulohan ni Efraim. Sila mao ang nagasunod sa tribo ni Levi kon manglakaw ang mga Israelinhon.

25-30“Ang grupo nila ni Dan, Asher, ug Naftali magkampo dapit sa amihan, ubos sa bandera sa ilang tagsa-tagsa ka tribo. Mao kini ang mga ngalan sa ilang tribo, mga pangulo, ug ang gidaghanon sa ilang mga sakop:

Tribo Pangulo GidaghanonDan Ahiezer nga anak ni Amishadai 62,700Asher Pagiel nga anak ni Ocran 41,500Naftali Ahira nga anak ni Enan 53,400

31Mikabat ug 157,600 ang kinatibuk-ang gidaghanon niining grupo nga gipangulohan ni Dan. Sila ang kinaulahian kon manglakaw ang mga Israelinhon ubos sa ilang tagsa-tagsa ka bandera.”

32Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga Israelinhon nga nalista mikabat ug 603,550. 33Apan walay labot sa pag-ihap ang mga kaliwat ni Levi, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

34Busa gisunod sa mga Israelinhon ang tanang gisugo sa Ginoo kang Moises. Ang matag tribo nagkampo ug nanglakaw ubos sa ilang tagsa-tagsa ka bandera sumala sa ilang tagsa-tagsa ka tribo ug pamilya.