Numero 17 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 17:1-13

Ang Sungkod ni Aaron

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Ingna ang mga Israelinhon nga mohatag kanimo ug 12 ka baston—usa sa matag pangulo sa matag tribo—ug pabutangi kini sa ilang tagsa-tagsa ka ngalan. 3Diha sa baston sa tribo ni Levi, isulat ang ngalan ni Aaron kay kinahanglang may usa ka baston sa kada pangulo sa tribo. 4Ibutang kining tanan diha sa Tolda nga Tagboanan, atubangan sa Kahon sa Kasugoan diin ako nagapakigkita kaninyo. 5Unya manalingsing ang baston sa tawong akong pilion nga mag-alagad kanako isip pari. Niining paagiha mahunong na ang pagbagulbol sa mga Israelinhon batok kaninyo ni Aaron.”

6Busa gisultihan ni Moises ang mga Israelinhon, ug ang kada pangulo mihatag kaniya ug baston. 12 tanan ka baston, ug ang usa niini kang Aaron. 7Gibutang ni Moises ang mga baston sa presensya sa Ginoo didto sa Tolda, nga nahimutangan sa Kahon sa Kasugoan.

8Pagkaugma misulod si Moises sa Tolda nga gibutangan sa sudlanan sa Kasabotan ug nakita niya nga ang baston ni Aaron, nga nagarepresentar sa tribo ni Levi, wala lang nanalingsing kondili namotot pa, namulak, ug namunga ug almond. 9Unya gipagawas ni Moises ang tanang baston ug gipakita sa tanang mga Israelinhon. Gitan-aw nila kini, ug gikuha sa kada pangulo sa tribo ang iyang baston.

10Unya miingon ang Ginoo kang Moises, “Ibalik ang baston ni Aaron sa atubangan sa Kahon sa Kasugoan aron mahimo kining pasidaan sa mga masinupakon nga mangamatay sila kon dili sila moundang sa pagbagulbol batok kanako.” 11Gituman ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo.

12Miingon ang mga Israelinhon kang Moises, “Kon mao kana mangamatay gayod kaming tanan! 13Kay bisan kinsa nga mopaduol lang sa Tolda sa Ginoo mamatay man! Mangamatay gayod diay kaming tanan?”