Ang Pulong Sa Dios

Nahum 3:1-19

Alaot ang Nineve

1Alaot ang siyudad sa dugo, puno sa bakak, puno sa kawat, walay higayon nga walay biktima. 2Ang liki sa witik, ang kagay sa mga ligid, nagdagan nga mga kabayo ug makakurat nga mga karwahi. 3Mihasmag nga mga kabalyero, misilaw nga mga espada, nagpangidlap nga mga bangkaw Daghan ang mga angol, nagbuy-od nga mga patayng lawas, lawas nga dili na maihap, katawhan nangapandol sa mga minatay. 4Tanan tungod sa pagpatuyang sa kaulag, sa buring, nga makadani, kerida sa mubarang. Nagaulipon sa kanasuran ang iyang prostitusyon ug mga tawo sa iyang pangabat.

5Ako batok kanimo, nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum. Akong ipataas ang imong saya sa imong nawong. Ako ipakita sa kanasuran ang imong pagkahubo ug ang mga gingharian sa imong kaulawan. 6Ako kang labayon ug hugaw, itrato ko ikaw nga talamayon ug talan-awon sa kaulawan. 7Ang tanan nga makakita kanimo mopahilayo ug moingon; Ang Nineve nalumpag na kinsa man ang magbangutan alang kaniya? Asa man ko mangita ug usa nga mohupay kanimo?

8Mas maayo pa ba ikaw sa Tebes, nahimutang Nil, uban sa tubig nga nagpalibut kaniya? Ang sapa maoy iyang panalipod, ug ang tubig maoy iyang paril. 9Kusi ug ang Ehipto mao ang iyang walay Kinutobang kusog; Ang Put ug ang Libya mao ang mga kaanib. 10Apan gidala siya nga binilanggo, ug mibiya sila nga binihag; ang iyang mga masuso gidugmok nga pino sa matag eskinita. Giripahan ang iyang mga tinamod, ug ang tanan niyang bantugan gipang-kadinahan. 11Ikaw usab mahimong hubog; motago ikaw ug mangita ug dalangpanan batok sa kaaway. 12Ang tanan nimong kota mahisama sa kahoyng igera uban sa ilang nahaunang hinog nga mga bunga; kon kini paga-uyogon, nga mangahulog sa baba sa makaon niini. 13Lantawa ang imong mga tropa sila puros walay kusog. Ang ganghaan sa imong kayutaan bukas alang sa imong mga kaaway; ang kalayo milamoy sa mga rehas sa imong ganghaan.

14Pagkuhag tubig ug pangandam sa paglikos; lig-ona ang imong depensa! Trabahoa ang kolonon, igiok ang hulmahan, ayoha ang batong tisa. 15Didto ang kalayo mout-ot nimo; ug ang espada moputol kanimo. Sila molamoy sama sa duot sa mga dulon. Mosanay sama sa mga apan-apan, mosanay sama sa mga dulon.

Midaghan kamo sama sa mga dulon! 16Imong gipasanay ang gidaghanon sa mga tigpatigayon hangtud nga midaghan sila labaw pa sa mga kabituonan sa kalangitan, apan sama sa mga dulon, huboan nila ang yuta ug molupad sila pahilayo. 17Ang imong mga gwardiya sama sa dulon, ang imong mga opisyales sama sa panon sa dulon nga nagpahiluna sa mga paril sa mabugnaw nga adlaw apan sa dihang mipakita ang adlaw manglupad sila, ug walay usa ang nasayud hain sila.

18Hari sa Asiria, ang imong mga magbalantay nangatulog lang; ang imong mga halangdon mihigda sa pagpahulay, ang imong katawhan nagkatibulaag sa kabukiran ng walay usa nga motigom kanila. 19Walay makatambal kanimo; kay ang imong samad makamatay. Ang tanan nga makadungog sa balita mopakpak sailang mgakamot sa imong pagtumba; kay kinsa man ang wala makabati sa imong walay kinutoban nga kabangis.

New Serbian Translation

Књига пророка Наума 3:1-19

Јао Ниниви

1Јао граду крволочном!

Пун је обмане,

пун је отимачине,

у њему плена нема да нема.

2Фијуче бич

и тутње точкови,

коњи су у галопу,

а бојна кола поскакују.

3Коњаници јуре

док мач сева

и копље блешти.

Ено мноштва покланих,

нема мере тежини лешева,

побијенима нема броја

и људи се о мртве саплићу.

4А то је због многих блудништава блуднице,

заносне и веште у врачању,

која продаје народе својим блудничењем

и племена својим врачањима.

5„Ево ме против тебе – говори Господ над војскама –

да ти преко лица задигнем скутове,

да народима покажем твоју голотињу

и царствима твоју срамоту.

6Гадости ћу бацити на вас,

презрећу вас

и учинити призором у који се зури.

7Побећи ће од тебе сви који те буду гледали.

Рећи ће: ’Опустошена је Нинива!

Ко ће да је пожали?’

Где да ти нађем утешитеље?“

8Зар си ти боља од Но-Амона

што пребива на водама Нила,

окружен водама,

коме је море било бедем

и коме су море зидине биле.

9Куш му је био снага, Египат коме краја није било,

а Фути и Лувимани су му помагали.

10Ипак је отишла у изгнанство, у ропство.

А и децу су јој смрскали

по угловима свих улица.

За њихове су племиће бацали жреб,

великаше су им оковали ланцима.

11И још ћеш бити пијана и сакривена,

тражићеш заклон пред непријатељем.

12Сва утврђења твоја су смокве

са првим зрелим плодовима који,

протресу ли се,

падају у уста оног ко би да их једе.

13Ево, твој је народ

попут жена усред тебе.

Врата твоје земље ће се широм отворити непријатељима твојим.

Твоје ће решетке ватра да прогута.

14Нахватај себи воде за опсаду!

Ојачај своја утврђења!

Иди, гацај у глини,

прави цигле у калупима.

15Тамо ће те ватра прогутати,

мач ће те сасећи,

прождраће те као скакавац.

Намножи се попут скакаваца!

Намножи се попут гусеница!

16Умножила си своје трговце

да их је више од звезда на небу,

а они су скакавци што су се излегли

и одлетели.

17Твоји стражари су као гусенице,

твоје војсковође као рој скакаваца

што се роје на зидинама по хладном дану.

А када сунце гране, они одлете

и не зна се место на коме су?

18Поспани су твоји пастири, о, царе асирски!

Дворани твоји дремају,

твој је народ раштркан по горама

и нема ко да их окупи.

19Страдању твоме нема лека.

Опака је твоја рана.

Сви који чују вест о теби

пљескају длановима над тобом,

јер кога није захватила

твоја истрајна злоба?